Startpagina Droogte

Vlaamse regering wil strengere voorwaarden voor erkenning als ramp

De Vlaamse regering wil de voorwaarden voor de erkenning als ramp aanscherpen. Zo zou een ramp bijvoorbeeld pas erkend kunnen worden als bepaalde weersomstandigheden zoals extreme droogte of neerslag eens in de 30 jaar voorkomen. Nu is dat nog eens in de 20 jaar. Dat blijkt uit de beslissingen van de Vlaamse regering.

Leestijd : 2 min

Sinds 1 januari 2020 wordt in Vlaanderen niet langer een onderscheid gemaakt tussen algemene rampen en landbouwrampen. Alle schade veroorzaakt door erkende uitzonderlijke weersomstandigheden vallen onder de noemer 'ramp'. Maar de Vlaamse regering wil nu wel de voorwaarden voor de erkenning als ramp verstrengen of "actualiseren in functie van de wijzigende klimaatomstandigheden".

Zo zal een weersomstandigheid (droogte, neerslag of wind) pas als 'uitzonderlijk' bestempeld worden als ze eens in de 30 jaar voorkomt. Nu is dat nog 1 keer in 20 jaar. "Omdat weersvoorspellingen accurater zijn dan vroeger kunnen burgers beter hun voorzorgen nemen tegen voorspelde natuurverschijnselen met uitzonderlijk karakter en zo de mogelijke schade beperken. Daarom zijn de normen strenger dan voorheen", luidt het verder. Daarnaast zal het Vlaams Rampenfonds zich voortaan voor de erkenning van de meeste rampen baseren op het advies van de bevoegde wetenschappelijke instellingen.

Geen bewijzen met fotomateriaal

De praktijk waarbij schadelijders fotomateriaal moesten indienen om vergoed te kunnen worden, verdwijnt. "Dit zorgt voor een objectivering van de beslissing tot erkenning", staat er. Voor die rampen waarvoor geen enkele wetenschappelijke instelling bestaat die advies kan verlenen, wordt wel de mogelijkheid van waarnemingen op het terrein behouden. Het besluit van de Vlaamse regering gaat nu naar verschillende adviesinstanties en daarna ook nog naar de Raad van State.

Belga

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken