Agristo bespaarde in 2019 fors aan energie en water

Agristo zegt te begrijpen als grote verwerker ook een grote impact te hebben op het milieu en klimaat.
Agristo zegt te begrijpen als grote verwerker ook een grote impact te hebben op het milieu en klimaat. - Foto: Agristo

Het bedrijf zette in op energie- en waterbesparing, maar ook bijvoorbeeld alternatieve waterbronnen. Door gezuiverd Leiewater in het productieproces te gebruiken daalde het gebruik van leidingwater met het jaarlijks gemiddeld verbruik van 10.851 gezinnen. Het transport werd geoptimaliseerd door meer te vervoeren via de waterwegen en zo 20.000 vrachtwagens van de weg te halen.

Agristo zegt mee te willen werken aan de Europese Green Deal, die als doel heeft ons continent tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Niet zomaar, want het bedrijf begrijpt dat het als producent van diepgevroren ‘Als producent van diepgevroren aardappelproducten die sterk internationaal georiënteerd is, hebben we uiteraard een impact op onze omgeving en het klimaat’, aldus het bedrijf. ‘Toch is het onze ambitie om onze activiteiten duurzaam te ontplooien en tegelijk onze concurrentiepositie te vrijwaren.’

Het bedrijf berekende voor het eerst de koolstofvoetafdruk rond 5 centrale thema’s. Om te beginnen is energie in het productieproces onder de vorm van zowel warmte als koude heel belangrijk. Als grootverbruiker maken ingrepen onmiddellijk een verschil, aldus Agristo. Zo verbeterde het bedrijf de werking van de stoomschillers, optimaliseerden we de ventilatie in Harelbeke en investeerden we in een flexibele sturing van de koelinstallatie in Nazareth.

‘Onze Hot Water Smart Grid recupereert laagwaardige warmte (< 60°C) die anders verloren zou gaan en we waarderen die stap per stap op om opnieuw tot warm water van 90° te komen dat in onze processen kan worden gebruikt. Zo konden we in Wielsbeke onze droger op aardgas vervangen door een op restwarmte en in Tilburg bespaarden we via die warmterecuperatie tot 19% energie. In Harelbeke recupereren we warmte bij het schillen van de aardappelen, goed voor het equivalent van het jaarverbruik aan warmte van 50 gezinnen.’

In Wielsbeke en Tilburg gebruikt Agristo het biogas om stoom te maken. Voor 2018 kwam dat neer op een winst van 63.000 gigajoules, gelijk aan het warmteverbruik van 760 gezinnen. In de nabije toekomst wil het bedrijf in Wielsbeke op dat vlak nog een veel grotere stap zetten. Als de hernieuwbare energiecentrale van A&U af is, zal het bedrijf daar jaarlijks minstens 140 GWh aan stoom afnemen, goed voor meer dan 90% van de warmtebehoefte op de site daar. ‘Daarmee daalt ons gasverbruik met meer dan 9 miljoen kuub.’

Zuinig met water

Met de langdurige droogte en de lage grondwaterstanden is zuinig watergebruik ook dit jaar een hot topic. ‘Wij zijn een grote waterverbruiker, voor het wassen van de aardappelen en voor het vervoer van de gesneden producten in de productielijnen. We pompen daarvoor geen grondwater op, maar kijken maximaal naar alternatieve bronnen. Zo gebruiken we in Wielsbeke water van de Leie, anderhalve kilometer verderop. Na gebruik zuiveren we het water en lozen we het opnieuw in de Leie. Zo konden we in 2018 en 2019 liefst 1,4 miljoen m3 aan stadswater besparen, gelijk aan wat 10.851 vierpersoonshuishoudens per jaar verbruiken. Bovendien zetten we ook in onze andere sites met de nieuwste technologieën in op waterzuivering en -hergebruik, en doen we aanpassingen aan onze processen om minder water nodig te hebben.’

Afvalstromen verminderen en valoriseren

Tussen 2017 en 2019 produceerden de 4 vestigingen van Agristo 43% minder restafval, of 76 ton, terwijl de productie met 245.000 ton toenam. Dit kon door enerzijds in te zetten op het vermijden van afval, anderzijds door afval dat tóch werd geproduceerd te scheiden en telkens naar de hoogst mogelijke valorisatie te zoeken. Zo worden te kleine frieten niet meer automatisch verkocht als veevoeder, maar eerst verwerkt in aardappelvlokken, in een tweede fase gevaloriseerd als veevoeder en als dat niet mogelijk is vergist waarbij ze nog energie opwekken. Aardappelschillen worden dan weer gebruikt voor veevoeding en zetmeel wordt gerecupereerd in de papierindustrie.

Van vrachtwagen naar schip en trein

‘Onze sector wordt gekenmerkt door grote volumes die worden geproduceerd en geëxporteerd’, heet het. Wegtransport naar de eindklant of de Nederlandse en Belgische zeehavens heeft echter een hoge ecologische voetafdruk en zorgt voor congestieproblemen op het al drukbezette wegennetwerk in België en Nederland. ‘Daarom zetten we voor het transport van afgewerkte producten volop in op de binnenvaart’.

Zowel vanuit Tilburg – 60 containers per week – als vanuit de nieuwe vestiging in Wielsbeke – 72 reefercontainers per week – verscheept Agristo steeds meer exportcontainers en containers voor het Verenigd Koninkrijk via binnenvaarterminals. In 2018 en 2019 betekende dit gemiddeld 27,5% van deverschepingen in eigen beheer, of het equivalent van 20.000 vrachtbewegingen via de weg. In 2019 startten we ook met containertransport naar China via de trein. Ook dit hopen we verder te kunnen uitbouwen.”

Energie besparen weegt meer door dan transport en water

‘Wij zijn er echter trots op dat we op het vlak van energie en waterverbruik onder het gemiddelde van onze sector zitten. Het is bovendien ook een bijzonder leerrijk instrument. Zo zien we dat onze CO2-uitstoot per ton product daalde van 623 kg in 2017 naar 601 kg in 2019. Inzetten op energiebesparing en grondstoffen & reststromen blijkt daarbij met respectievelijk 30 en 22% méér impact te hebben dan andere parameters. Transport bepaalt slechts 5% van de impact van onze producten en water slechts 1%. Toch willen we ook op die gebieden verder blijven verbeteren.’

Meest recent

Meest recent