Crevits organiseert eerste rondetafel over welbevinden landbouwers

Het is goed dat landbouwers zich goed in hun vel voelen, zegt Crevits.
Het is goed dat landbouwers zich goed in hun vel voelen, zegt Crevits. - Foto: Belga

Uit een recente bevraging van het Instituut voor Landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek (ILVO) blijkt dat de coronacrisis gevolgen heeft voor het welzijn van de landbouwers. Vier op de tien bevraagden geeft aan meer last te hebben van mentale uitputting, antwoordde Crevits. Ook uit eerder onderzoek blijkt dat landbouwers niet altijd even goed een evenwicht vinden tussen het runnen van het bedrijf en bijvoorbeeld een gezinsleven.

Daarom start het ILVO nu een traject op om de veerkracht en het welbevinden van Vlaamse landbouwgezinnen meer centraal te plaatsen, waarbij niet enkel naar crisissituaties gekeken wordt. Zo zal er een lijst opgemaakt worden van organisaties die een rol kunnen spelen in het verbeteren van het welbevinden en de werkcontext van de landbouwers. De bestaande expertise en kennis worden in kaart gebracht, met de bedoeling die uit te wisselen. Het ILVO zal ook deel uitmaken van een internationaal netwerk ter zake.

Het is goed dat landbouwers zich goed in hun vel voelen, zegt Crevits. "Er zijn nu al verschillende organisaties die initiatieven rond het welbevinden nemen. We willen dit in de toekomst nog versterken, onder meer door andere beleidsdomeinen en verschillende landbouw- en welzijnsorganisaties bij deze problematiek te betrekken. Daarom organiseren we in het najaar voor het eerst een rondetafel rond welbevinden in de landbouw."

Belga

Meest recent

Meest recent