Startpagina Aardappelen

Toch reguliere nacontrole pootgoed in Nederland

De Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) gaat dan toch ook in 2020 een reguliere nacontrole op pootgoed doen. Eerder verklaarde de NAK dat dit niet mogelijk was omdat er geen vooruitzicht was dat de benodigde laboratoriummaterialen op tijd beschikbaar zouden zijn. Het besluit werd mede genomen omdat men snel wilde beslissen vanwege de virussituatie en de start van de loofdodingsperiode.

Leestijd : 2 min

Nadat de vooruitzichten voor de beschikbaarheid van voldoende laboratoriumbenodigdheden door de gevolgen van de Covid-19 pandemie zeer somber waren, is gisteren donderdag 9 juli toch een grote zending van het ontbrekende materiaal bij de NAK beschikbaar gekomen. “Dit materiaal is niet van de gebruikelijke fabrikant”, zegt directeur Eric Casteleijn, die met het eerdere besluit veel kritiek uit België kreeg.

Nederland is immers hofleverancier van pootgoed in België. Het materiaal moest eerst op bruikbaarheid worden getest en gevalideerd, zegt Casteleijn. “De uitslag van deze test was aan eind van donderdag 9 juli bekend. Op basis van deze positieve testresultaten heeft de vaste commissie pootaardappelen in samenspraak met het bestuur van de NAK besloten dat de verplichte nacontrole 2020 op het gebruikelijke kwaliteitsniveau doorgang kan vinden.”

Het laboratorium van de NAK is vanaf 3 augustus vervroegd beschikbaar voor de verwerking van nacontrolemonsters.

Het laboratorium heeft vanwege de vereiste Covid-19 gezondheidsmaatregelen te maken met een beperking in de capaciteit van de verwerking (snijden) van de monsters voor nacontrole. Enkele restricties bij de inrichting van de nacontrole 2020 zijn volgens de NAK onontkoombaar:

– in de 1e ronde is het alleen mogelijk om monsters van 200 knollen aan te vragen (per 6 ha)

– in de 2e ronde is het alleen mogelijk om monsters van 400 knollen aan te vragen

– monsters voor de 3e ronde (16×25) worden pas in behandeling genomen zodra de capaciteit dat toe staat

– PMTV moet worden aangevraagd in combinatie met het bruinrot/ringrot monster, losse PMTV monsters worden pas in behandeling genomen zodra de capaciteit dat toe staat

– vrijwillige monsters worden in behandeling genomen wanneer op dat moment geen verplichte monsters moeten worden verwerkt

Vrijstelling virusonderzoek 2020:

– de klassen E, A en B van nacontrolegroep 3 zijn vrijgesteld van virusonderzoek

Om de nacontrole vlot en in de juiste volgorde te laten verlopen wordt de actieve medewerking van de handel en teler gevraagd:

– de handel wordt dringend verzocht om monsters voor vroege export op “versneld” of “spoed” aan te vragen en monsters voor voorjaarslevering op uitgesteld

– telers wordt dringend verzocht direct na het rooien een rooimelding te doen, vooral van partijen bestemd voor vroege export

Lees ook in Aardappelen

Meer artikelen bekijken