Startpagina Actueel

Vragen over de rol van VLAM bij coördinatie van nieuwe website www.vlees.be

In de commissie Landbouw zijn vragen gesteld over de rol van VLAM (het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) als coördinator van de nieuwe website www.vlees.be, een initiatief van én betaald door de Belgische vleessector. Er is mogelijk een soortgelijk initiatief rond zuivel op komst.

Leestijd : 4 min

Vlees.be is een initiatief van de Belgische vleessector bestaande uit Febev, Fenavian, ABS (Algemeen Boerensyndicaat), Boerenbond, BFA (Belgian Feed Association) en de Landsbond der Beenhouwers. “Het doel van deze website is louter informatief: we willen een duidelijk en transparant overzicht bieden van de sector, in al zijn facetten.”

‘VLAM roept bij sommigen irritatie op’

“Er worden vaak buitenlandse cijfers gebruikt om uitspraken te doen over de Belgische vleessector. Dit platform stelt zich als doel correcte data van alle schakels uit de keten op één locatie aan te bieden. Deze informatieve website is gemaakt door de sector en met sectormiddelen.” VLAM (het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) coördineerde dit proces.

Volgens Chris Steenwegen (Groen) wekt de rol van VLAM (het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing) bij een aantal mensen al lange tijd irritatie op. “Het stoort me dat de website expliciet op de ingangspagina vermeldt dat VLAM dit proces coördineert. Door die vermelding wordt de indruk gewekt dat deze site wordt gesteund door de Vlaamse overheid. En op die manier krijgt die een officiële legitimiteit”, zegt Groen-parlementslid Chris Steenwegen.

Volgens Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V) is de kernopdracht van VLAM om in collectieve promotieacties te voorzien, los van enige merknamen of distributieketens. “VLAM zal dus nooit campagnes steunen om commerciële producten van de ene of andere firma te promoten, zij doen enkel generieke campagnes.”

Nood voor informatie over vlees

In het kader van vlees.be is die coördinerende rol van VLAM letterlijk te nemen. “VLAM heeft als verbindend orgaan alle schakels uit de keten aan tafel gebracht. Uit dit overleg kwam de nood naar voor om vanuit de sector lokale informatie over vlees van bij ons samen te brengen op een website. Die informatie was voordien gefragmenteerd en nog nergens gegroepeerd beschikbaar. De content van de website is gemaakt door de sector en ook gefinancierd met sectormiddelen. Ook in de toekomst blijft de rol van VLAM beperkt tot coördinatie”, zegt landbouwminister Hilde Crevits.

Vlaams landbouwminister Hilde Crevits en Filip Fontaine, directeur van VLAM, bij de voorstelling van de Zomer van de Korte Keten in Torhout.
Vlaams landbouwminister Hilde Crevits en Filip Fontaine, directeur van VLAM, bij de voorstelling van de Zomer van de Korte Keten in Torhout. - Foto: LV

Om de inhoud te bewaken wordt door de sector ook een extern panel van wetenschappers geconsulteerd. “Er zijn geen overheidsmiddelen uitgetrokken voor het ontwerpen of onderhouden van het platform. VLAM voorziet evenmin eigen middelen om te investeren in deze website in de toekomst. De website is nog maar net gelanceerd en ik ga ervan uit dat de iniatiefnemers de content stelselmatig zullen uitbreiden en updaten in de toekomst.”

Momenteel bekijkt de sectorvakgroep zuivel binnen VLAM of het opportuun is voor zuivel om een gelijkaardig initiatief te nemen. Nogmaals, het gaat niet over middelen, maar over het bijeenbrengen van de sector om een initiatief te nemen”, zegt Vlaams minister Hilde Crevits.

Niet rond de hete brij draaien

“Als het over VLAM gaat blijft men toch vaak om de hete brij heen draaien”, zegt Chris Steenwegen. “Het is altijd dat VLAM niet investeert, dat het de sectoren zijn die betalen voor de werken en de promotie. Maar toch is VLAM daar en heeft VLAM heel wat middelen. Ook het coördineren, het samenbrengen van actoren... kost iets. Daar zit personeelsinzet achter. Als het dan toch de sectoren zijn, waarom is het dan belangrijk dat VLAM coördineert?”

De positie en rol van VLAM is vaak inzet van discussies als het over... vlees gaat. “Die discussie is er dan niet als het over biolandbouw zou gaan”, weet Open VLD’er Steven Coenegrachts. “Bij biolandbouw heb je dan ook nog eens het effect dat onze eigen sector onvoldoende aanbod produceert per jaar om aan de vraag in Vlaanderen te voldoen. Die overheidsmiddelen dienen dan ook nog eens om vooral buitenlandse producten in de markt te zetten.”

Volgens Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) is de door VLAM gecoördineerde website vlees.be een heel informatieve website. “Ik raad iedereen aan om die eens te bezoeken. Er staat heel veel informatie op, ook gezondheidsvragen over de consumptie van vlees komen aan bod. Ik zie echt niet het probleem waarom VLAM niet vermeld zou mogen worden.” Voor Bart Dochy (CD&V), voorzitter van de commissie Landbouw in het Vlaams parlement, ligt de conclusie voor de hand. “Ofwel zegt men dat VLAM een rol mag spelen in de promotie van landbouwproducten waarvan vlees een onderdeel is, ofwel zegt men dat VLAM dat niet mag doen. Er wordt uitvoering gegeven aan een Europese verordening.”

Jaarprogramma 2021

“Het logo van VLAM staat overigens nergens vermeld bij de initiatiefnemers”, aldus minister Hilde Crevits. “VLAM werkt aan heel wat initiatieven. Het initiatief komt dus duidelijk niet van VLAM.” Voor Chris Steenwegen (Groen) komt het erop neer dat Vlaamse middelen niet ingezet worden om dingen te promoten, die elders dan weer worden afgeraden. Wellicht komt de discussie weer naar boven als begin volgend jaar VLAM het jaarprogramma 2021 voorstelt.

Lieven Vancoillie

Lees ook in Actueel

Wat als mijn vroegere verpachter toch niet zelf exploiteert?

Recht Ik kreeg 6 jaar geleden opzeg van mijn verpachter, omdat deze de verpachte goederen zelf zou gaan gebruiken. Ik aanvaardde de opzeg tijdens een verzoeningsgesprek bij de vrederechter en liet 2 jaar later de verpachte goederen vrij liggen voor de verpachter. Nu stel ik vast dat mijn vroegere verpachter de gronden niet langer zelf bewerkt. Hij zegt dat dit niet moet, omdat zijn gezondheid het niet meer toelaat. Klopt dit? Kan ik hiertegen iets ondernemen, want een andere boer die gronden nu zien gebruiken vind ik niet correct.
Meer artikelen bekijken