Vlaanderen krijgt agro-ecologisch proefplatform van 50 ha

De Bousies gebruikte binnen de samenwerking alvast een splinternieuwe Treffler wiedeg van ILVO voor de bestrijding van melganzevoet in boekweit.
De Bousies gebruikte binnen de samenwerking alvast een splinternieuwe Treffler wiedeg van ILVO voor de bestrijding van melganzevoet in boekweit. - Foto: De Bousies

Bij het kasteel van het Oost-Vlaamse Hansbeke hoort zo’n 50 ha landbouwgrond. Het onderzoeksinstituut ILVO heeft in maart een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de eigenaar, bioteler Felix de Bousies, en de onafhankelijke consulent en onderzoeker Alain Peeters (Rhea). Ze maken van het domein een proeftuin voor agro-ecologisch onderzoek, parallel aan de gewone exploitatie als biologisch landbouwbedrijf. De boer krijgt toegang tot de kennis van het ILVO en de heer Peeters, terwijl andersom op grote schaal data kan worden verzameld over verschillende technieken of systemen.

Het begon allemaal met een vraag van de landbouwer naar advies. Hij kreeg een lawine aan kennis, en vroeg om meer structurele samenwerking. “Van de kennis die we opdoen kan de hele landbouwsector genieten”, zegt directeur Greet Riebbels van het ILVO. “De omvang van het project is vrij uniek. Met 50 ha kun je echt veel doen. Het kunnen werken op veel hectares maakt de conclusies van onderzoek relevanter en helpt ons ook als we Europese steun voor projecten aanvragen. ”De samenwerking gebeurt met gesloten beurzen. Ook is afgesproken dat er geen kennisschotten komen te staan. Het algemeen belang staat voorop. “Iedereen deelt alles.”

Europese ambities

Uit de plannen van de Europese Commissie, ‘Farm-to-fork’ genoemd, is voor Riebbels duidelijk dat men inzet op versnelde verduurzaming. De term agro-ecologie wordt in maatschappelijke denkoefeningen vaak gebruikt om een toekomstig ideaal te schetsen van een volledig duurzame landbouwproductie. Agro-ecologie is geen éénduidig landbouwsysteem maar zeer contextafhankelijk, benadrukt Riebbels. Er is bijvoorbeeld geen lastenboek waar men na afvinken een ja of nee agro-ecologische stempel op kan plaatsen. “We willen samen een rol spelen bij het komen tot recepturen. Het mag niet blijven bij alleen theorie.”

Agro-ecologie veronderstelt het zetten van stappen in een verbetercontinuüm. Er zijn ambitielijnen omschreven waarop elk landbouwbedrijf kan evolueren. De principes zijn bijvoorbeeld: streven naar meer bodemgezondheid, het sluiten van nutriëntencycli, een in de landbouwbedrijfsvoering bruikbare biodiversiteit, vermindering van externe inputs, een hechtere band tussen producent en consument, autonomie én weerbaarheid in het businessplan, en co-creatieve en systemische kennisopbouw (onderzoekers en bedrijven samen).

Gratis info en demonstratie

Om het allemaal concreet te maken organiseert ILVO op 30 juli 2020 ter plaatse een gratis informatie- en demonstratiemoment, waar ook de lezers van Landbouwleven voor uitgenodigd zijn. … als ze snel inschrijven. Het evenement richt zich naar agrarische vakmensen (akkerbouwers, loonwerkers, toeleveranciers…) die op de hoogte willen blijven van innovaties, met van machines zoals een direct-zaaimachine, een mulcher en een ondiep werkende ecoploeg (wat zijn de do’s en dont’s?), van gewassen (boekweit bijvoorbeeld) en teelttechnieken en van het breder bedrijfsmanagement in een agro-ecologisch systeem.

Jan Cees Bron

Meest recent

Meest recent