Startpagina Granen

Wintertarwe (nagenoeg) geoogst

Op enkele uitzonderingen na is de wintertarwe van 2020 geoogst. Net als in de gerstteelt zijn de rendementen wisselend te noemen.

Leestijd : 2 min

De graanteelt heeft niet het beste teeltverloop achter de rug door klimatologische omstandigheden. Gelukkig kon de tarwe profiteren van de regenval begin juni voor de korrelvulling en werd ze niet noodrijp. Wintergerst had dit voordeel niet.

Afgelopen voorjaar hielden telers al hun hart vast om te zien wat de graanoogst zou opleveren. Gezien de omstandigheden merken we toch dat de telers opgelucht zijn met het resultaat dat ze haalden. We horen spreken van heel wisselende opbrengsten. Op mindere gronden van 4 tot 6 ton/ha. Op de betere 8 tot 11 ton. Een heel ruime spreiding. Percelen met een goede vochtvoorziening, tijdig gezaaid... springen er nu uit qua rendement. Investeren in de organischestofbalans loont dus. Maar het is een werk van lange adem. Met de hectolitergewichten zat het doorgaans goed.

Zo wisselend de korrelopbrengst is, zo ook het strovolume. Regelmatig hoorden we over stro dat niet ‘rijp’ genoeg was om snel in balen te persen, of van minder kwaliteitsvol stro. Van de hoeveelheid stro, worden de boeren doorgaans niet snel tevreden dit jaar.

In de praktijk vingen we ook reacties op dat iets te snel gestart is met de oogst met hogere vochtgehaltes en droogkosten tot gevolg. Het was goed weer en iedereen wilde profiteren van de omstandigheden en verder doen. Het bleef echter lang goed en droog. Maar ja, niets zo makkelijk als de geschiedenis voorspellen en nu zeggen dat we later moesten startten met dorsen...

Tim Decoster

Lees ook in Granen

Impact hagelbuien en uitbreiding bladziektes bij wintertarwe

Granen Het Landbouwcentrum Granen gaf woensdag 24 april een overzicht van de toestand van wintergranen op hun waarnemingspercelen tijdens de eerste helft van deze week. Zo wordt er meer dan enkel bladziekten waargenomen: lokaal werd de impact van enkele hagelbuien duidelijk. Op vlak van ziekteaantasting breidden bladseptoria en bruine roest afgelopen week verder uit en ook gele roest breidde lokaal uit.
Meer artikelen bekijken