Startpagina Droogte

Vlaams-Brabants gouverneur breidt captatieverbod waterlopen weer uit

Nadat hij op 27 juni het captatieverbod in een aantal waterlopen versoepelde, heeft Vlaams-Brabants gouverneur Lodewijk De Witte vandaag 6 augustus beslist om, wegens de lage waterstanden, het captatieverbod weer uit te breiden tot alle waterlopen van de provincie, met uitzondering van de onbevaarbare waterlopen Dijle en Demer en de bevaarbare Zenne, Dijle, Demer, Kanaal naar Charleroi, Kanaal Leuven-Dijle en Kanaal Brussel-Rupel.

Leestijd : 2 min

Gisteren gaven we al een volledig overzicht per provincie van de capatatieverboden en zones met blauwalgen. In de provincie Vlaams-Brabant wordt dit alweer aangepast.

“In zo goed als alle stroomgebieden zijn de waterstanden momenteel onder de vooropgestelde drempels voor het instellen van het captatieverbod. Op basis van deze vaststelling, het advies van de Vlaamse droogtecommissie en de terugkoppeling met het provinciaal droogteoverleg van 4 augustus, hebben we besloten om met uitzondering van de vermelde waterlopen een captatieverbod in te stellen in de hele provincie”, aldus De Witte.

Er mag nog alleen in beperkte mate water gecapteerd worden om eigen vee dat buiten staat van drinkwater te voorzien en voor aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

De gouverneur roept wegens de hittegolf iedereen ook op om spaarzaam te zijn met water en niet-essentiële activiteiten te vermijden of uit te stellen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het bevoorraden van fonteinen, het reinigingen van verhardingen, het besproeien en reinigen van bijvoorbeeld daken en gevels, het vullen of bijvullen van zwem- en plonsbaden met meer dan 100 l water, het afspuiten van voertuigen, het vullen of bijvullen van vijvers, het besproeien van grasvelden, parken, gazons, tuinen, sportterreinen, festivalweiden en dergelijke.

Belga

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken