Startpagina Droogte

Watercaptatie kan nog steeds niet overal

De komende dagen wordt een hittegolf voorspeld. Alhoewel de gewassen nood hebben aan water, kan je nog steeds niet overal water capteren door de lage (grond)waterstanden of de aanwezigheid van blauwalgen. De overheden en ook AquaFlanders roepen iedereen trouwens op om spaarzaam om te gaan met (kraan)water.

Leestijd : 4 min

De afgelopen week was er een verdere toename van het aandeel zeer lage grondwaterstanden. Drie kwart van de locaties vertoonden op 1 augustus een zeer lage of lage grondwaterstand voor de tijd van het jaar. Tot het einde van het groeiseizoen zijn dalingen van de grondwaterstand te verwachten, zo leert het jongste overzicht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).

Op 1 augustus waren de absolute grondwaterstanden - de vergelijking met alle dagelijkse peilen van de laatste 30 jaar - 69 % zeer laag, 27 % laag en 4 % normaal. Ten opzichte van vorige week is er een verdere toename van het aandeel zeer lage grondwaterstanden en een ongeveer even grote afname van het aandeel lage grondwaterstanden. Het aandeel normale standen blijft ongeveer gelijk en is eerder beperkt, luidt het. Voor de tijd van het jaar zijn de grondwaterstanden: 42 % zeer laag, 33 % laag, 23 % normaal en 2 % hoog tot zeer hoog.

Sinds begin juni namen de aandelen zeer lage/lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar af. Die afname stagneerde in juli en sinds vorige week ziet men terug een lichte stijging in de aandelen zeer lage en lage grondwaterstanden voor de tijd van het jaar. Ten opzichte van vorige maand zijn de peilen op 88 % van de locaties gedaald, op 8 % gelijk gebleven en op 4 % gestegen.

Ter vergelijking: op 6 juli had 32 % van de locaties zeer lage peilen voor de tijd van het jaar, naast 29 % locaties met lage peilen voor de tijd van het jaar.

Captatieverbod nog in voege

Op verschillende waterwegen in Vlaanderen worden daarom waterbesparende maatregelen genomen (bijvoorbeeld gedeeltelijk dichtzetten watervangen, schutbeperkingen, instellen van hogere streefpeilen…).

Op verschillende waterwegen in Vlaanderen zijn nog waterbesparende maatregelen van kracht, meldt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Er geldt een captatieverbod omwille van blauwalgen op verschillende waterlopen, wat meteen ook gevolgen heeft voor de recreatiemogelijkheden en landbouw. In alle provincies geldt een captatieverbod op verschillende onbevaarbare waterlopen. Door de hoge temperaturen en de lage waterstanden wordt er op bepaalde plaatsen ook vissterfte verwacht door het gebrek aan zuurstof in de waterlopen. Wanneer je dit opmerkt, contacteer de milieudienst van je gemeente, zo vraagt VMM.

Een algemeen overzicht van de genomen maatregelen – onder meer het captatieverbod per provincie – kan je terug vinden op https://www.vlaanderen.be/droogtemaatregelen.

Beperkte captatie uit de vermelde onbevaarbare waterlopen is nog mogelijk:

- voor drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat,

- als aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen

- door de hulpdiensten als en voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van de civiele veiligheid, de openbare orde of de volksgezondheid.

Gezuiverd afvalwater voor landbouwsector

Bij de droogteperiode van dit voorjaar en ook de voorbije jaren ontstonden verschillende initiatieven waarbij landbouwers gebruik konden maken van gezuiverd afvalwater (‘effluent’).

Zo kan je terecht voor gezuiverd afvalwater van rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) bij Aquafin. Op de website van Aquafin vind je meer informatie over effluent als alternatieve waterbron(opent in nieuw venster) en het aanvraagformulier(opent in nieuw venster).

Ook gezuiverd afvalwater van voedingsbedrijven kan landbouwers uit de nood helpen. Dankzij een administratieve vereenvoudiging op Vlaams niveau, hielp Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, voedingsbedrijven om hun gezuiverd afvalwater eenvoudig ter beschikking te stellen als irrigatiewater. Sinds de lancering van deze administratieve vereenvoudiging staat de teller nu op 22.000 m³ water per dag beschikbaar voor de landbouw.

Heel wat voedingsbedrijven, waaronder AB InBev, Alken-Maes, Agristo, Citrique Belge, en Danone zetten hun schouders onder dit initiatief. Zo wil AB InBev deze zomer maar liefst 20 miljoen liter gezuiverd brouwerijwater aan de landbouw schenken. Daarnaast schenken Ardo en Tiense Suiker ook water aan de landbouwers via een individuele grondstoffenverklaring of via een volledige uitgewerkte irrigatienetwerk. Fevia roept haar leden op om zich in te zetten in de strijd tegen droogte.

Ook burger moet spaarzaam omgaan met water

Iedereen moet blijvend spaarzaam omspringen met water: de industrie, de landbouw, overheden, burgers. Dit geldt voor alle soorten water (grond-, leiding-, oppervlakte- en regenwater). Ook AquaFlanders, de federatie van de waterbedrijven en rioolbeheerdersen roept iedereen op om verstandig om te gaan met kraanwater. “Nu met z'n allen volop water gebruiken om het gazon te besproeien of de auto te wassen, is geen goed idee.”

De situatie wordt continu door de bevoegde diensten opgevolgd. Spaarzaam omgaan met alle soorten van water is steeds noodzakelijk.

Anne Vandenbosch

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken