Hoe kan men zich goed beschermen bij het werken met fytoproducten?

Het werken met plantenbeschermingsmiddelen vergt een grote aandacht vanwege de gebruiker en het respecteren van aan aantal veiligheidsmaatregelen, zoals het gebruik van de aangepaste beschermende uitrusting.
Het werken met plantenbeschermingsmiddelen vergt een grote aandacht vanwege de gebruiker en het respecteren van aan aantal veiligheidsmaatregelen, zoals het gebruik van de aangepaste beschermende uitrusting. - Foto: M de N.

Pesticiden kunnen het lichaam binnendringen via de huid en de slijmvliezen (bv. de ogen), door inademing en via het spijsverteringsstelsel (na inname via de mond). Zonder afdoende bescherming is contaminatie onvermijdbaar.

De gevolgen op korte termijn kunnen onmiddellijk merkbaar zijn of enkele uren na de contaminatie. De symptomen kunnen uiteenlopend zijn: irritatie, roodverkleuring, diarree, duizeligheid, hoofdpijn, braakneigingen,…

In geval van herhaalde blootstelling aan deze producten kunnen op langere termijn volgende gevolgen vastgesteld worden: irritaties, allergische reacties, gevolgen voor de voortplanting, kanker, aantasting van het zenuwstelsel,…

Maatregelen van ‘gezond verstand’

Om de risico’s van contaminatie door fytoproducten te beperken is het belangrijk om een aantal regels van gezond verstand te respecteren:

- de voorkeur geven aan producten met de veiligste formulering. Vervang bv. de poedervormige producten door granulaten die minder stof geven bij het bereiden van de spuitoplossing;

- vervang de producten die gevaarlijk zijn bij inademing, die kankerverwekkend zijn of die gevolgen kunnen hebben voor de voortplanting door producten die deze risico’s niet inhouden;

- zorg voor een correcte opslag van de fytoproducten;

- zorg ervoor dat u beschikt over zuiver water op de werkplaats;

- werk zorgvuldig volgens de goede landbouwpraktijken en volg nauwkeurig de veiligheidsvoorschriften die op het etiket van het product zijn vermeld (niet roken of eten tijdens de behandeling, de aangepaste beschermingskledij dragen,…);

- onderhoud uw spuitmateriaal goed, zodat het in goede staat van werking is op het ogenblik dat u het wil gebruiken;

- vermijd risicovolle handelingen en sommige slechte gewoontes, zoals bv. het nagelbijten.

Kies de aangepaste uitrusting

Het gebruik van de gepaste uitrusting beperkt de risico’s die het werken met fytoproducten kan meebrengen voor de gezondheid van de gebruiker.

De keuze van de uitrusting kan verschillen in functie van het gebruik en de risico’s die vermeld zijn op het etiket van het product:

- wanneer het etiket een risico voor inademing vermeldt, is het dragen van een masker aangewezen;

- wanneer er een risico is voor spatten van het product in de ogen, dan kan men zich hiertegen beschermen door het dragen van een veiligheidsbril;

- indien er een risico is dat het product op de kledij terechtkomt, dan is het aangewezen om een ondoordringbare overall te dragen.

De uitrusting die bescherming biedt tegen de risico’s verbonden aan het gebruik van fytoproducten kan geïdentificeerd worden aan de hand van de pictogrammen die u vindt bij Preventagri:

Een beschermingsbril is aan te bevelen om de ogen van de gebruiker te beschermen tegen spatten van het product of de spuitvloeistof die kunnen voorkomen bij het bereiden van de spuitvloeistof.
Een beschermingsbril is aan te bevelen om de ogen van de gebruiker te beschermen tegen spatten van het product of de spuitvloeistof die kunnen voorkomen bij het bereiden van de spuitvloeistof.

Wegwerpoveralls

Tijdens de behandelingen is het noodzakelijk het hele lichaam te bedekken om te vermijden dat er contact is tussen de huid en de spuitnevel, spatten van de spuitvloeistof of andere bronnen van contaminatie.

Deze wegwerpoveralls bieden het voordeel dat ze licht zijn en dus comfortabel om te dragen, ook bij warmer weer. Nochtans zijn ze gevoelig voor scheuren en hun dichtheid is beperkt. Het is noodzakelijk ze na elk gebruik te vervangen (niet reinigbaar). Regelmatig gebruik ervan zorgt dan ook voor een belangrijke hoeveelheid afval.

Voor behandelingen waarbij de gebruiker intenser wordt blootgesteld aan de fytoproducten, bevelen we daarom de dichtere overalls aan van het type 4 (dichtheid voor aerosolen) of type 3 (dichtheid voor vloeistoffen), die bovendien afwasbaar zijn en opnieuw kunnen gebruikt worden. Deze overalls zijn minder comfortabel om te dragen, maar ze zorgen ook voor minder afval.

Deze overalls bieden een bescherming tegen slechte weersomstandigheden, zoals regen en wind. Ze zijn dicht en zijn meer bestand tegen scheuren dan de wegwerpoveralls.

Dichte overalls bieden een betere bescherming en gaan langer mee wanneer ze correct worden gebruikt en onderhouden: afwassen na gebruik en op een droge plaats bewaren. Het is een ideale overall om te werken met een rugspuit. Nochtans kan het dragen ervan bij warm weer gedurende een lange tijd oncomfortabel worden doordat men erin gaat zweten en dat zweet geaccumuleerd wordt in de overall.

Doordat zulke overalls herbruikbaar zijn, verminderen ze wel de hoop afval die wordt geproduceerd en zijn ze op termijn ook minder kostelijk.

Een ondoordringbare schort is gemakkelijk om aan te doen en belemmert  de bewegingen niet.
Een ondoordringbare schort is gemakkelijk om aan te doen en belemmert de bewegingen niet.

Ondoordringbare schorten

Deze kunnen een goede compromis zijn. Ze zijn gemakkelijk aan te doen en bieden een grote bewegingsvrijheid. Ze zijn vooral geschikt bij het bereiden van de spuitvloeistof en het inbrengen van het product in de tank van het spuittoestel.

Uiteraard zijn ze niet geschikt voor het werken met een rugspuit.

Handschoenen in nitril

Handschoenen beletten het rechtstreeks contact tussen het product en de huid van de gebruiker. Ze moeten aangepast zijn aan het werken met chemische producten (ondoordringbaar en resistent tegen chemische producten). Men kan best een paar zulke handschoenen reserveren voor het werken met fytoproducten. Een ander paar zal dan gebruikt worden voor het werken met andere chemische producten die op het bedrijf kunnen voorkomen.

De soepelheid van de handschoenen moet een voldoende behendigheid toelaten.

Indien u meent dat er product in de handschoenen is terechtgekomen, dan moet u ze onmiddellijk vervangen. Het is dus altijd aangewezen om een reservepaar handschoenen bij te hebben.

Maskers en ademhalingsfilters

Een masker bedekt de neus, de mond en de kin (halfgelaatsmasker) of volledig het gezicht (volgelaatsmasker). Wanneer men kiest voor een halfgelaatsmasker is het dragen van een bril noodzakelijk om spatten van het product tot in de ogen te vermijden.

De filters worden nooit samen met de maskers geleverd. Ze moeten afzonderlijk besteld worden. De filters met actieve koolstof van het type A2B2P3 bieden een optimale bescherming tegen stof en organische dampen. Wanneer u regelmatig fytoproducten gebruikt raden we u aan om een tweede paar filters in reserve te houden. Deze kunnen dan gebruikt worden wanneer het eerste paar verzadigd is.

De filters moeten vervangen worden:

- ten laatste 6 maanden na het openen van de verpakking;

- of wanneer hun vervaldatum voorbij is;

- of wanneer de gebruiker een geur, een smaak of een zekere irritatie waarneemt.

Na gebruik raden we aan om de filters in een hermetisch afgesloten zak buiten het fytolokaal te bewaren. Deze maatregel laat toe om ze te beschermen tegen eventuele dampen van chemische producten die zouden opgenomen worden en die de filters onnodig zouden verzadigen.

Meest recent

Meest recent