Startpagina Varkens

Video: Klimaatbeheersing in varkensstallen

Het Departement Landbouw en Visserij lanceert, in samenwerking met de Universiteit Gent, een video over klimaatbeheersing in varkensstallen.

Leestijd : 1 min

Het klimaat in de stallen is één van de belangrijke aspecten in de bedrijfsvoering van een varkensbedrijf. Een goed stalklimaat is onontbeerlijk om tot goede bedrijfsresultaten te komen. Bovendien bepaalt het stalklimaat ook het welzijn van de dieren die er verblijven. De stalventilatie heeft als doel dergelijk klimaat te realiseren; anderzijds zal een té hoge ventilatie de uitstoot van onder andere ammoniak in het milieu, verhogen. Het is dus de kunst om voldoende te ventileren in functie van het dierenwelzijn, zonder het milieu te hypothekeren. Inzicht in ventilatiebehoeften en regeltechnieken draagt hieraan bij.

Om die reden deed het Departement Landbouw en Visserij een beroep op dr.ir. Jaak Christiaens om de basis van de klimaatbeheersing in stallen in een videopresentatie uit te leggen.

Lees ook in Varkens

Vier jaar Klimrek-project met klimaatscans bij melkvee, akkerbouw en varkens

Melkvee Binnen het Klimrek-project werd eerst een klimaatscan ontwikkeld voor de melkveehouderij. Daarna volgden akkerbouw en de varkenshouderij. Binnen elke sector stonden pilootboeren mee aan de wieg van het klimaattraject voor hun sector. Alle gegevens van hun bedrijven zorgden ervoor dat een werkbare en gedragen tool op poten gezet kon worden die voor de hele sector bruikbaar is.
Meer artikelen bekijken