Nieuwe besmettingen met het vogelgriepvirus

Nieuwe besmettingen met het vogelgriepvirus

Rond deze besmettingen is er vervoersverbod voor pluimvee en aanverwanten. In de zones rond de uitbraak in Oostkamp gelden ook strikte maatregelen voor de pluimveesector.

Rond het bedrijf van de pluimveehandelaar in Oostkamp worden een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend. In de beide zones is alle vervoer van pluimvee, andere vogels en broedeieren verboden. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 72 uur een inventaris overmaken aan de burgemeester. In het beschermingsgebied moet bovendien alle pluimvee opgehokt worden en binnen gevoederd en gedrenkt worden. Deze zones zullen tenminste 3 weken behouden blijven.

In Zuienkerke en Quiévrain worden tijdelijke bufferzones in een straal van 3 km afgebakend. In deze bufferzones is alle vervoer van pluimvee, andere gehouden vogels en broedeieren verboden. Elke inwoner met pluimvee of vogels in deze zones moet binnen de 72 uur een inventaris overmaken aan de burgemeester. In de bufferzones moeten alle pluimvee en vogels binnen gevoederd en gedrenkt worden. Ook deze zones zullen ten minste 3 weken behouden blijven.

In de rest van het land blijft de verkoop van pluimvee en vogels op openbare markten verboden en zijn alle bijeenkomsten met pluimvee verboden. "De situatie is meer dan verontrustend", zegt Willy Borsus, minister van Landbouw (MR). "Ik vraag aan alle pluimveehouders de regels strikt te respecteren."

Consumenten kunnen gerust zijn, voegt het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) er nog aan toe, alle pluimveevlees en eieren zijn veilig en kunnen zonder problemen geconsumeerd worden.

Belga

Meest recent

Meest recent