Belpotato: wees proactief, breng tMRL niet in gevaar

CIPC werd veel gebruikt in de aardappelbewaring.
CIPC werd veel gebruikt in de aardappelbewaring. - Foto: LBL

Het gebruik van CIPC in België is sinds 1 juli verboden. Normaal leidt dit tot een nieuwe maximale residulimiet (MRL) van 0,01 ppm, de detectiegrens. Om kruiscontaminatie op gestockeerde aardappelen van de nieuwe oogst als gevolg van historische vervuiling van opslaggebouwen en transportuitrusting te voorkomen werkt de Europese Commissie momenteel aan een tijdelijke norm. Belpotato benadrukt: zonder deze tMRL, waarvoor de aardappelketen heeft geijverd, zou de situatie voor de meeste aardappelloodsen dramatisch geweest zijn.

Belpotato.be herinnert de aardappelsector aan het belang om proactief te blijven in dit dossier:

- Het gebruik van het CIPC bij de oogst 2020-2021 is absoluut verboden. Gebruik van deze chemische kiemremmer riskeert de geloofwaardigheid van alle tot nu toe door de sector genomen maatregelen in twijfel te trekken. Het absolute gebruiksverbod is opgenomen in veel leveringscontracten voor aardappelen van de oogst van 2020 en de fytosanitaire autoriteiten houden ook toezicht op de naleving van de wetgeving;

- De reiniging van de loodsen en de uitrusting is onontbeerlijk om te kunnen voldoen aan de tMRL: er is een protocol opgesteld door de Europese Potato Coalition, dat op grote schaal verspreid werd (bijv. via het online seminarie dat u kunt vinden op www.belpotato.be, of via de documenten met een checklist die ook beschikbaar zijn op www.belpotato.be ;

- De monitoring van de verontreiniging in de loop van het komende seizoen in 1000 Belgische aardappelloodsen zal aantonen in hoeverre deze loodsen klaar zijn voor de nieuwe norm. Daarnaast zullen deze gegevens ook gebruikt worden om de Europese tMRL te behouden voor de tijd dat dit nodig is. Finaal wil de Europese Commissie naar de MRL van 0,01 ppm evolueren.

Belpotato zegt snel terug te komen op het grote bemonsteringsplan dat wordt opgezet door Belgapom, de organisatie voor aardappelhandelaren en verwerkers.

Meest recent

Meest recent