Startpagina Aardappelen

Aardappelopbrengst ligt ietsje achter op gemiddelde

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) deed proefrooiingen bij de rassen Fontane en Challenger. Beide rassen scoren momenteel iets minder goed dan het meerjarig gemiddelde.

Leestijd : 3 min

Het Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) en partners deed een proefrooiing op 7 en 8 september op 31 percelen met het ras Fontane, die 144 groeidagen kenden. De totale opbrengst (alle sorteringen en afval) komt momenteel op 45 ton/ha. Dit is 3 ton meer dan 2 weken terug. Een derde van de percelen komt uit boven het meerjarig gemiddelde. Negen percelen blijven steken onder 40 ton/ha (hoofdzakelijk in Wallonië). De partijen halen ondertussen een gemiddelde van 37 ton/ha in de sortering +50mm.

Tussen 24 augustus en 7 september hadden we een eerder matige zomer met beperkte neerslag. De dagelijkse groei lag toen voor België rond 210 kg/ha wat vrij normaal is.

Fontane

Het meerjarig gemiddelde (2014-2019) van de totale opbrengst Fontane ligt na 146 groeidagen op 48,5 ton/ha. Dit betekent dat we daar 3 ton/ha onder blijven. Het ziet er naar uit dat we dicht in de buurt zullen eindigen van de opbrengst in 2019 en hoger dan in 2018. Hiermee eindigen de 3 laatste groeiseizoen steeds onder de meerjarige curve (2014-2019).

Het onderwatergewicht van Fontane blijft schommelen tussen 369 en 474 g/5 kg (gemiddeld 410 g/5 kg). Dit is een normale waarde voor Fontane. Drijvers vormen geen probleem. Het overgrote deel van de percelen met Fontane heeft hooguit 4% knollen met doorwas.

Challenger

Ook 18 percelen met het ras Challenger werden opgevolgd door het PCA en partners. Challenger zat op 141 groeidagen. De totale bruto-opbrengst (alle sorteringen en afval) komt momenteel uit op 42 ton/ha met een variatie van 34 tot 53 ton/ha. Hiervan zit 26 ton/ha in de sortering +50mm of 63%.

Een toename tussen 24 augustus en 7 september van 3,4 ton/ha betekent een dagelijkse toename van ongeveer 250 kg per dag. Toch is dit nog te weinig voor een ras als Challenger die normaal een aanzienlijke aangroei kent op het einde van het groeiseizoen.

Het meerjarig gemiddelde (2014 - 2019) ligt op 52 ton/ha als totale eindopbrengst, met 41 ton/ha in de sortering +50mm. We zitten daar nog ver vanaf momenteel en verschillende percelen liggen al ver afgerijpt. Doorwas treedt bij de opgevolgde velden nauwelijks op. Er is ook nauwelijks afval te vinden.

Rooi voorbereiden

We zitten in de derde week van september en de aardappelen liggen (redelijk) ver afgerijpt. Dit is een ideale situatie om te loofdoden, aldus het PCA. Met de huidige loofdodingsmiddelen moet dit in 2 keer doenbaar zijn. De eerste bespuiting dient om het blad af te doden. Een tweede bespuiting (na 7 dagen) zal nodig zijn om de stengels af te doden. Voor percelen waar maar weinig blad meer opstaat en alle stengels te raken zijn, kan één bespuiting volstaan.

Rooien en inschuren zit er in de meeste regio’s voorlopig niet in. Het wordt wachten op voldoende regen om kwaliteitsvol rooiwerk te kunnen verrichten. De knollen zijn bij dergelijk droog weer bijzonder blauwgevoelig! Bovendien zorgen kluiten voor beschadigingen die tijdens de bewaring evolueren tot rot. Er moet ook gewacht worden op lagere temperaturen om te rooien.

Naar PCA

Lees ook in Aardappelen

Gemiddelde productie in de NEPG zone geplaagd door kwaliteitsproblemen

Aardappelen De laatste 4 maanden waren geen rustige tijd voor de aardappelproductie. Ondanks de moeilijke weersomstandigheden wijzen de eerste opbrengstramingen op een terugkeer naar de meerjarige gemiddelden. De NEPG schat dat telers ongeveer 23 miljoen ton primeurs en aardappelen zullen oogsten. Dit is 1,3 miljoen ton meer dan in 2022 en gelijk aan de productie van 2021. Aardappelplaag zal ook een grote impact hebben op de oogst van 2023. 
Meer artikelen bekijken