Deelnemers gezocht: vergelijk groenbedekkers na maïs

Men zoekt deelnemers met maïs in gebiedstype 2 of 3.
Men zoekt deelnemers met maïs in gebiedstype 2 of 3. - Foto: LBL

Vanggewassen zorgen voor opbouw van organische stof in de bodem en verbetering van de bodemstructuur. Een hoger organisch stofgehalte betekent een verhoogde sponswerking van het perceel: water wordt beter opgenomen, waardoor er minder plassen op het veld blijven staan. Het water blijft ook langer beschikbaar, waardoor het risico op droogtestress daalt.

De stikstof die vastgelegd is in de biomassa komt tijdens het volgende teeltseizoen weer vrij. Dit draagt dan weer bij aan de bemesting in de volgteelt. Niets dan voordelen dus! Binnen dit demonstratieproject gaan we op zoek naar de beste momenten om de groenbedekker in te zaaien, bestuderen we verschillende groenbedekkers en mengsels en vergelijken we mogelijkheden van groenbedekkers bij korrelmais en snijmais.

Oproep

Heb jij mais in gebiedstype 2 of 3 en wil je mee een vergelijking maken tussen 2 groenbedekkers? Schrijf dan snel in via deze link.

Wie meedoet, krijgt gratis begeleiding en zaaizaad voor de groenbedekker.

Meest recent

Meest recent