Boerenbond: Milcobel moet samenwerking met andere coöperaties onderzoeken

Voglens Boerenbond mogen de plannen van Milcobel niet ten koste gaan van individuele bedrijven.
Voglens Boerenbond mogen de plannen van Milcobel niet ten koste gaan van individuele bedrijven. - Foto: JCB

De landbouworganisatie noemt de melkprijsvorming van de grootste Belgische melkerij ‘ondermaats’. Logisch en terecht dus dat Milcobel haar aanpak wijzigt. Een delegatie van Boerenbond, waaronder voorzitter Sonja De Becker, sprak onlangs met Milcobelvoorzitter Betty Eeckhaut en CEO Nils Van Dam over de plannen. Daarbij werden bezorgdheden en pijnpunten benoemd.

Milcobel wil een meer klant- en marktgerichte strategie gaan volgen. De melkaanvoer en verwerking worden in lijn gebracht met de melk. Dit vertaalt zich in voor de leden-melkveehouders in een snelle kapitaalsinbreng voor de groeiliters. Daarnaast wordt ook een algemene kapitaalsverhoging aan de leden gevraagd om het eigen vermogen van de coöperatie op te krikken.

Tot slot komt er ook een hervorming van het premiestelsel, waarbij de stimulans via hoeveelheidspremies wordt gereduceerd. In plaats daarvan komt er meer focus op duurzaamheid en – toch lang geen prioriteit voor Milcobel - weidemelk. Dit laatste wordt volgens Milcobel een steeds grotere basiseis.

Volgens Boerenbond zullen de plannen van de zuivelcoöperatie een grote financiële impact hebben op bedrijven, niet in het minst als deze jong en dynamisch zijn. Boerenbond roept Milcobel op om voldoende rekening te houden met specifieke bedrijfssituaties.

Daarnaast is het voor Boerenbond belangrijk dat Milcobel alle pistes onderzoekt om het tij te keren, ook eventuele samenwerkingsmogelijkheden met andere coöperaties.

Bij het overleg zei Van Dam tijdens het overleg geen onderzoek te willen doen naar (verkeerde) keuzes in het verleden. Boerenbond volgt die redenering: de som maken van het verleden zal niet direct de melkprijs doen verbeteren.

Jan Cees Bron

Meest recent

Meest recent