Startpagina Melkvee

Extra onderzoek paratuberculose helpt melkveehouders hun runderen nog beter op te volgen

Rundveehouders met een positief antistofonderzoek paratuberculose konden een bijkomend onderzoek laten uitvoeren. Op een nieuw bloedmonster werden 2 serologische analyses uitgevoerd. Ruim een kwart van die onderzochte dieren testten positief op beide serologische analyses, stelt DGZ, Dierengezondheidszorg Vlaanderen.

Leestijd : 1 min

Het initiatief tot bijkomend onderzoek werd in het voorjaar genomen door de Werkgroep paratuberculose, voorgezeten door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Dat stelde de veehouder in staat om een gepaste beslissing te nemen over het al dan niet opruimen van eerder positief geteste dieren, wat bovendien hielp om een correct opvolgingsniveau te behalen.

In totaal maakten 241 van de 536 Vlaamse en Waalse bedrijven die in aanmerking kwamen voor deze bijkomende analyses hiervan gebruik, samen goed voor 778 onderzochte runderen. Ruim een kwart van die onderzochte dieren testten positief op beide serologische analyses.

Bij ruim 20 % van de dieren was 1 van de 2 analyses positief en bij de overige werden enkele negatieve of niet interpreteerbare resultaten vastgesteld. Parallel met de uitvoering van de bevestigingsresultaten heeft de Werkgroep paratuberculose er bij de testontwikkelaar op aangedrongen om een veldproef te laten uitvoeren om na te gaan wat de toename van het aantal positieve monsters heeft veroorzaakt tijdens het afgelopen werkjaar. Die resultaten worden binnenkort verwacht.

LV-DGZ

Lees ook in Melkvee

Methaanemissie verminderen via pensvertering

Melkvee Met het Convenant Enterische Emissies Rundvee 2019-2030 engageerden 15 sectororganisaties zich om de enterische methaanemissies sterk te verminderen. Hoever staan we en wat zijn de mogelijkheden? In dit eerste artikel belichten we de aanpak via veevoeding.
Meer artikelen bekijken