Onrustwekkende tendens van aanvallen van wolven op kleinvee

Na het wolvenplan in Vlaanderen komt er tegen eind dit jaar een protocol rond (probleem)wolven.
Na het wolvenplan in Vlaanderen komt er tegen eind dit jaar een protocol rond (probleem)wolven. - Foto: Pixabay

De komst van wolven in Vlaanderen wordt op gemengde gevoelens onthaald. In de commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement vroeg Bart Claes (Vlaams Belang) uitleg over de wintervoedselvoorraad van de wolven en had Lode Ceyssens (CD&V) graag van de bevoegde minister Zuhal Demir (N-VA) meer vernomen over het kader voor potentiële probleemwolven in Vlaanderen.

Wolvenprotocol moet meer duidelijkheid scheppen

“In het najaar wordt meer predatie op vee vastgesteld”, zegt Bart Claes. “De wolven zetten dan ook alpaca’s, lama’s en wallaby’s, maar ook schapen, geiten en zelfs varkens op het menu. Begin november werd nog een bordercollie doodgebeten en voor een stuk opgegeten door een wolf.” Verleden jaar heeft het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek een onderzoek gedaan rond de voedselvoorraad. “Daaruit blijkt, in elk geval tot nu toe, dat reeën en everzwijnen veruit de belangrijkste prooisoorten zijn van onze wolven”, zegt Vlaams minister Zuhal Demir.

Lode Ceyssens (CD&V) stelt dan weer een onrustwekkende tendens van aanvallen van wolven vast op kleinvee. “In eerste instantie werd gevraagd aan veehouders om hun weides beter te beschermen. Veel gemeentebesturen hebben daar veel tijd en energie in gestoken. Ik zag de laatste weken ook heel duidelijk dat ze verder van hun leefgebied weggingen, op plaatsen waar schapen niet voorbereid waren. “Daar gebeurden dan een aantal aanvallen.”

Het verontrust Lode Ceyssens erg dat er vlak in het wolvengebied weer 5 schapen zijn gedood in een weide die volledig met schrikdraad was omheind. “Ik ben ter plaatse geweest en het was zoals het moest: een elektrische schrikdraad vlak boven de grond, met 6.000 volt. En toch is die wolf finaal naar binnen gedrongen, door onder de schrikdraad door te graven. Wat kunnen we nu nog verder doen?” En dan is er nog het punt van de ‘probleemwolven’. “Vanaf het moment dat de wolf het statuut van probleemwolf krijgt, zal die moeten verdwijnen.”

Volgens Vlaams minister Zuhal Demir is het Vlaamse kader rond probleemwolven nog in opmaak. “Tegen eind dit jaar wordt een definitief protocol opgesteld. Hierin zal duidelijk worden beschreven wat normaal wolvengedrag is, welk gedrag leidt tot een probleemsituatie en welk gedrag kan worden gedefinieerd als van een probleemwolf. Aan de hand van een oplijsting van bepaalde gedragingen wordt het risico ingeschat, en daar worden vervolgens een of meerdere maatregelen aan gekoppeld.” Het protocol zal vanaf 2021 toepasbaar zijn.

Uitgebreid onderzoek bij schademelding

In het geval van schademeldingen vindt er standaard een uitgebreid onderzoek plaats. “Daarbij worden in de eerste plaats de nodige vaststellingen op het terrein gedaan. In de tweede plaats wordt indien mogelijk in het labo naar genetisch bewijsmateriaal gezocht. Problematisch gedrag van een wolf doet zich niet van de ene dag op de andere voor. Dat opmerken zal heel vlug gebeuren. Na de opstelling van het protocol hopen we de nodige acties te kunnen toepassen”, aldus minister Zuhal Demir. Nog dit: vandaag zijn er geen aanwijzigingen dat er probleemwolven zouden zijn in Vlaanderen.

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent