BASF volgt Green Deal in zijn doelen

BASF plant de introductie van performante rassen hybride tarwe rond 2024-2025.
BASF plant de introductie van performante rassen hybride tarwe rond 2024-2025. - Foto: LBL

Het grootste chemiebedrijf ter wereld, BASF, verbindt zich ertoe zich in te zetten voor de Green Deal. Hun exacte doel? Het bedrijf zal de boeren helpen om de CO2-uitstoot per ton geproduceerde gewas met 30% te verminderen. Daarnaast zal het verkoopsaandeel van duurzame oplossingen met maximaal 7% per jaar verhogen. Tot slot zal het bedrijf digitale oplossingen introduceren op meer dan 400 miljoen hectare bebouwde grond en zal BASF ervoor zorgen dat hun producten veilig worden gebruikt met de juiste ‘Product Stewardship’. Ze roepen ook op om de Farm-to-Fork-strategie vooruit te helpen.

Landbouw vooruit helpen

Vincent Gros, President van BASF Agricultural Solutions, wil de landbouwers in deze tijd vol uitdagingen steunen: “Landbouwers zijn afhankelijk van het land om hun familie en de gemeenschap een leven te bieden. Hun doel is ook om gezond en productief land over te leveren aan de volgende generaties. Maar de uitdagingen zijn groot: voldoende gezond en duurzaam voedsel produceren is enorm complex geworden. We bezorgden de landbouwers de voorbije 100 jaar verschillende innovaties en zullen hen ook de volgende 100 jaar steunen. In deze snel veranderende wereld is het van belang hen te helpen om aan de nieuwe uitdagingen en vragen tegemoet te komen, en dat doen we via innovatie en duurzaamheid.”

Vorig jaar optimaliseerde BASF hun strategie en duurzaamheid is een van de 4 peilers, naast innovatie, digitalisatie en klantervaring. Nu gaat BASF een stapje verder en zetten ze zich in voor duidelijke en meetbare doelen om in 2030 duurzame landbouw verder te stimuleren. “Duurzaamheid is verankerd in onze groeistrategie. We creëren chemie voor een duurzame toekomst. We incorporeren duurzame principes in alles wat we doen, dus ook in onze zaken.” En dat BASF duurzaamheid belangrijk vindt, wordt gereflecteerd in hun netwerk van duurzame landbouwbedrijven waar bijvoorbeeld onderzoek wordt gedaan naar efficiënte praktijken rond watergebruik. Dat werd opgestart rond 2012.

Vincent Gros, President van BASF Agricultural Solutions, wil de landbouwers in deze tijd vol uitdagingen steunen.
Vincent Gros, President van BASF Agricultural Solutions, wil de landbouwers in deze tijd vol uitdagingen steunen. - Foto: BASF

Europese landbouw wordt moeilijker

Livio Tedeschi, Senior Vice-Président van BASF Agricultural Solutions Europe, geeft ook aan dat boeren steeds moeilijker wordt in Europa: “We hebben de laatste 3 jaar de klimaatverandering in alle mogelijke vormen mogen voelen: droogtes, overstromingen, extreem weer, enorme temperatuursverschillen, enzovoort. We wachten op een jaar dat terug ‘normaal’ is. We zagen ook nieuwe plagen, nieuwe wetgeving en heel moeilijke economische situaties. Dit allemaal zorgt ervoor dat boeren complexer en risicovoller is geworden.” De 4 peilers die BASF voorop stelt moeten dus in de praktijk worden gebracht om de landbouwer te helpen.

Daarnaast geeft BASF wel aan dat als je naar een duurzame Europese landbouw wil evolueren, samenwerking nodig is. “We geloven dat we met stakeholders doorheen heel de voedselketen moeten samenwerken. En dat met bedrijven en instituten die dezelfde duurzaamheidswaarden hebben als wij.”

Klimaat intelligente landbouw

Om de landbouwers te helpen efficiënter om te springen met koolstof en veerkrachtiger te worden tegen veranderende weersomstandigheden, streeft BASF naar een vermindering van 30% van de koolstofuitstoot, maar dan wel op een gewas dat tegen 2030 wordt geproduceerd. Tedeschi: “We zullen dit doen met de juiste combinatie van nieuwe technologieën, die zijn ontworpen om de opbrengst te verhogen en landbouwmanagement gemakkelijker en efficiënter te maken.” Tedeschi geeft hierbij het voorbeeld van nieuwe performante rassen hybride tarwe. “We plannen de introductie hiervan rond 2024-2025. Deze rassen kunnen op een duurzame manier een hogere opbrengst leveren en hebben een hogere ziekteresistentie. Daarnaast biedt het milieuvoordelen. In ons onderzoeksprogramma werken we continu aan het verbeteren van de ziektetolerantie en de efficiëntie van het stikstofgebruik, om de CO2-voetafdruk nog verder te verkleinen.”

Livio Tedeschi, Senior Vice-Président van BASF Agricultural Solutions Europe, geeft aan dat boeren steeds moeilijker wordt in Europa.
Livio Tedeschi, Senior Vice-Président van BASF Agricultural Solutions Europe, geeft aan dat boeren steeds moeilijker wordt in Europa. - Foto: BASF

Aantal duurzame oplossingen vergroten

BASF is er bovendien trots op dat hun onderzoek wordt gestuurd door verschillende duurzaamheidscriteria, en investeert er ook in. “De R&D-pijplijn van BASF bevat producten die een efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen ondersteunen en de ecologische voetafdruk verkleinen. Zo gaat het bijvoorbeeld op producten op basis van het nieuwe fungicide Revysol die opbrengsten van tarwe sterk verhogen, waardoor boeren hun natuurlijke leefomgeving kunnen blijven beschermen”, klinkt het vanuit BASF. De divisie Agricultural Solutions streeft naar een jaarlijkse verhoging van 7% van het verkoopaandeel van deze producten en diensten.

Digitale landbouw

Een derde peiler draait om digitale landbouw. Tedeschi: “Dit zorgt ervoor dat de landbouwer efficiënter kan omspringen met middelen en dus duurzamer zijn. Daarom willen we in 2030 op 400 miljoen hectaren landbouwgrond digitale technieken introduceren. Zo kunnen landbouwers efficiënt hun bedrijf doen groeien en hun ecologische voetprint verkleinen.” Zo kan via Smart Farming efficiënt gewasbeschermingsmiddelen toegepast worden. Hiervoor sloegen BASF en Bosch de handen in elkaar. “De camera sensor technologie en de software komen van Bosch, en wordt gecombineerd met de Xarvio digitale producten van BASF. We willen deze oplossing in 2021 lanceren bij een klein aantal machines”, klinkt het.

‘Smart Stewardship’

Ten slotte neemt BASF veiligheid zeer serieus. “We streven een nulimpact als het om de gezondheid van de mens en het milieu gaat. BASF biedt bij elk product de juiste Product Stewardship maatregelen aan om een veilig gebruik van haar producten op de boerderij en in het veld te garanderen. En dat over de hele levenscyclus van het product, van gebruik tot het wegwerpen ervan.” BASF geeft de landbouwer toegang tot trainingen op maat, maar ook digitale oplossingen en nieuwe toepassingstechnologieën. Tedeschi vermeldt hierin de nieuwigheid ‘easyconnect closed transfer system’: “Het is een nieuwe generatie van vultechnieken: ze zorgen ervoor dat het gewasbeschermingsmiddel geïsoleerd is tot het moet toegepast worden, waardoor de landbouwer niet in contact kan komen met het product, er geen verspilling mogelijk is en dus ook geen contaminatie van het milieu.” BASF wil dit systeem in een aantal landen op de markt brengen vanaf 2021-2022.

Marlies Vleugels

Meest recent

Meest recent