Vlaams minister Demir wil voor de zomer met definitief stikstofplan komen

Demir wil naar eigen zeggen vermijden dat Vlaanderen in een gelijkaardige situatie zou terechtkomen als Nederland, waar de stikstofregeling werd vernietigd.
Demir wil naar eigen zeggen vermijden dat Vlaanderen in een gelijkaardige situatie zou terechtkomen als Nederland, waar de stikstofregeling werd vernietigd. - Foto: LBL

Vlaanderen worstelt met de neerslag van stikstof op kwetsbare natuurgebieden. Er lopen een aantal procedures over concrete vergunningen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Als daar wordt geoordeeld dat de vergunningen in strijd zijn met de habitatrichtlijn, wordt een precedent gecreëerd dat gevolgen kan hebben voor alle nieuwe vergunningen.

Ernstig plan om rechtszekerheid te bieden

"De voorlopige Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) dateert uit 2016", zei Demir in het parlement, in naam van zichzelf en van Landbouwminister Hilde Crevits (CD&V). "Als we rechtszekerheid willen bieden, gaan we de komende maanden ernstig werk moeten maken van een definitief plan."

Demir wil naar eigen zeggen vermijden dat Vlaanderen in een gelijkaardige situatie zou terechtkomen als Nederland, waar de stikstofregeling werd vernietigd. Ze heeft daarom een overleg met het buurland opgestart. Daarnaast komt er een panel met ecologische, economische en juridische experts om een definitieve PAS uit te werken. Er komt ook een plan-MER met bijhorend openbaar onderzoek, om de milieu-effecten van de verschillende mogelijke scenario's in kaart te brengen.

Belga

Meest recent

Meest recent