West-Vlaanderen heft captatieverbod onbevaarbare waterlopen op

Droogte

Het captatieverbod op de West-Vlaamse onbevaarbare waterlopen is ingetrokken. Dat meldt gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé donderdagnamiddag na een evaluatie.

Vlaamse regering laat marktstudie uitvoeren naar weersverzekering voor landbouwers

Akkerbouw

De Vlaamse regering gaat na of er binnen de verzekeringssector interesse is om landbouwers een "brede weersverzekering" aan te bieden, die schade door extreme weersomstandigheden zou vergoeden. Dat zei minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V) woensdag in het Vlaams Parlement.

Europees project wil met adaptatiemaatregelen waterschaarste voorkomen

Akkerbouw

Deze maand gaat het Europees project Prowater van start. Dit grensoverschrijdende Interreg-project zal de komende vier jaar projecten uitvoeren in Vlaanderen, Nederland en Engeland die ons beter moeten wapenen tegen droogte en overstromingen.

In aardappelen is doorwas, loofdoding en de strategie richting bewaring een zorg.

Wat na de droogte en hitte op het veld?

Akkerbouw

Ondertussen werd beslist dat de zomer van 2018 uitzonderlijk droog was, en dit net als deze van 2017 in aanmerking komt als landbouwramp. Voor diegene die te jong waren om zich van 1976 iets te kunnen herinneren is er nu dus 2018 als referentie voor een zeer droge (landbouw)zomer.

Graszaad als akkerbouwteelt bij schadevergoeding

Akkerbouw

Agrisemza heeft voor alle vermeerderaars van graszaad aan het Departement van Landbouw gevraagd om graszaad te behandelen als een akkerbouwteelt bij de berekening van de schadedrempel ,en om deze oppervlakte niet mee te nemen in de totale oppervlakte grasland op een landbouwbedrijf.

Welke (mengsels) van groenbedekkers zijn het best geschikt om te maaien?

Akkerbouw

De uitzonderlijke droge en warme weersomstandigheden van voorbije weken leggen enorme druk op de ruwvoervoorraden. Sinds juni kon er immers geen gras meer geoogst worden en ook de maïsopbrengst ligt duidelijk lager dan normaal.

Zoals verwacht bestempelt het KMI de droogte als ‘uitzonderlijk’

Akkerbouw

Op vraag van minister Schauvliege analyseerde het KMI de droogte van de zomer 2018 en kwam tot de conclusie dat het in Vlaanderen inderdaad om een uitzonderlijke situatie ging.

Tussen de wintereiken liggen mooie, groene grasstroken, ondanks de droogte.

Boeren met bomen op de Ongenaerthoeve in Verrebroek

Droogte

In het hart van de Wase polders ligt de Ongenaerthoeve, het bedrijf van François Ongenaert. Hij verbouwt er vooral granen en sinds kort ook groenten. In 1995 begon hij met het aanplanten van bomen, eerst naast en dan op zijn akkers. Nu begint hij er (letterlijk) de vruchten van te plukken. “Maar droogte blijft droogte”, nuanceert hij.

Wordt september droog, moet men nadenken over irrigatie.

Groenten enkel beregenen wanneer nodig

Groenten

De droogte zorgde ervoor dat de zomeroogst bij verschillende groenten slecht was. Bij bonen en erwten spreekt men van veel lagere opbrengsten dan normaal. Voor de herfstoogst is de regen welkom. Komt die er niet, dan kan irrigatie nodig zijn.

Voor sommige groenten komt de regen te laat

Groenten

De droogte heeft zich overal gemanifesteerd, en dus ook in vollegrondsgroenten. Voor teelten zoals bloemkool, bonen en erwten ziet het eindplaatje er maar triestig uit. Voor andere teelten, zoals wortelen, kan de regen nog wonderen verrichten. Frederick Claerhout, groenteteler in Ardooie, ziet toekomst in druppelirrigatie.

Duitsland maakt 340 miljoen vrij voor door droogte getroffen landbouwers

Droogte

De Duitse regering maakt 340 miljoen euro vrij voor schadevergoedingen aan de landbouwers die te lijden hebben onder vier maanden van een onuitgegeven droogte. Die droogte bedreigt door heel het land het voortbestaan van 10.000 landbouwbedrijven, aldus de regering. De federale overheid voorziet tussen de 150 en 170 miljoen euro, de deelstaten moeten in het resterende bedrag voorzien.

Diverse toestand in afrijping maïspercelen

Veeteelt

De afgelopen week heeft de maïs wat kunnen herademen dank zij de regen. Alle problemen zijn hiermee natuurlijk niet opgelost maar de neerslag zal de percelen met enigszins normale planten helpen om de kolven te vullen en af te rijpen.

Droogtemaatregelen: Aanvragen gebruik van niet-biologisch veevoeder door droogte

Veeteelt

Door de droogte tijdens het voorjaar en de zomer van 2018 kunnen biolandbouwers of landbouwers in omschakeling een versoepeling aanvragen voor het beperkte gebruik van niet-biologische veevoeders. Deze noodmaatregel is van kracht tot 30 juni 2019.

Waterverbruik in West-Vlaanderen versoepeld, maar spaarzaamheid is geboden

Droogte

Het sproeiverbod wordt in West-Vlaanderen opgeheven. Het captatieverbod op de bevaarbare waterlopen met blauwalgenbesmetting blijft. Dit probleem is immers nog steeds aanwezig in het Kanaal Roeselare-Leie en het Kanaal Gent-Oostende, vanaf Beernem tot Oostende. Hier leest u het resultaat van het provinciaal overleg over het advies van de Droogtecommissie.

Zoetere peren en appels dankzij vele zonneschijn

Akkerbouw

De pluk van Conferenceperen, de populairste peer bij de Vlaamse telers, is vandaag gestart. Na verschillende tests op het fruit bepaalde het Vlaams Centrum voor de Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT), onlangs dat Conferenceperen het best geplukt worden tussen 16 augustus en 31 augustus.

Droogtemaatregelen: groenbedekkers voor vergroening inzetten voor ruwvoederwinning

Wetgeving

Veel landbouwers hebben voor de aanleg van hun ecologisch aandachtsgebied in het kader van de vergroening gekozen om percelen met een mengsel van groenbedekkers in te zaaien. Deze groenbedekkers kunnen een oplossing bieden voor het tekort aan ruwvoeder.

Uitstel van de loofvernietigingsdata in het kader van de vermeerdering van pootaardappelen

Akkerbouw

Wegens de uitzonderlijke weersomstandigheden van de voorbije weken, verleent het Departement Landbouw en Visserij een uitstel van twee weken voor de toepassing van de loofvernietigingsdata in het kader van de vermeerdering van de pootaardappelen.

NEPG luidt de noodklok!

Akkerbouw

Volgens de NEPG (North-West European Potato Growers) is het overduidelijk dat de opbrengsten van de komende West-Europese aardappeloogst zwaar zullen tegenvallen en dat kwaliteitsproblemen een grote uitdaging zullen vormen. Dit alles als gevolg van extreme recorddroogte en uitzonderlijke temperaturen in de belangrijkste aardappelteeltgebieden.

CBB vreest dat de droogte de suikerbietenoogst in de wielen rijdt.

Bietenplanters willen dat Tiense en Iscal leveringsplicht laten varen

Bieten

De Confederatie van Belgische Bietenplanters (CBB) vragen de Tiense Suikerraffinaderij en ISCAL Sugar dit jaar niet rigide te handhaven op het verplichte leveringsquotum. Dat zegt de secretaris-generaal van de CBB, Peter Haegeman. “De droogte is uitzonderlijk geweest, en niet iedereen heeft kunnen beregenen.”

Provincie Antwerpen behoudt waterbesparende maatregelen, boeren krijgen wel versoepeling

Akkerbouw

De coördinatiegroep Droogte en Waterschaarste van de provincie Antwerpen is maandagavond samengekomen om de stand van zaken in verband met de droogte van deze zomer te bespreken.