Voorkooprecht op grond van een langdurig gebruik?

Sinds meer dan twintig jaar gebruik ik een perceeltje grond dat achter een villa met tuin is gelegen. Ik mocht dit perceel gratis gebruiken van de eigenaar van de villa, die mij daartoe een overeenkomst van kosteloos gebruik liet ondertekenen. Ik geef deze grond al jaren op in mijn verzamelaanvraag. Nu de eigenaar is overleden, willen de kinderen de villa met tuin en de achterliggende grond verkopen. Kan ik op één of andere manier rechten laten gelden op de grond die ik al zo lang gebruik? Heb ik bijvoorbeeld een voorkooprecht?

Kwalificatie van de overeenkomst

Wanneer u nooit enige vergoeding heeft betaald, is er sprake van een bruiklening,ook wel commodaat genoemd.

Het loutere, zelfs langdurige, gebruik van een landbouwperceel geeft geen pachtrechten. De aangifte van het perceel bij het Departement Landbouw & Visserij geeft evenmin enige pachtaanspraak, aangezien het een zuiver eenzijdige handeling betreft.

Geen pacht geen voorkooprecht

In geval van bruiklening is er in principe geen voorkooprecht voor de gebruiker. Enkel wanneer er uitdrukkelijk een voorkooprecht zou zijn opgenomen in de schriftelijke overeenkomst van kosteloos gebruik, zullen de erfgenamen u een voorkooprecht moeten aanbieden. Wanneer het kosteloos gebruik wordt opgezegd, moet u de grond zonder enige vergoeding laten liggen tegen de opzegdatum.

Meest recent

Meest recent