Startpagina Melkvee

100 melkveehouders ruilen Milcobel voor Laiterie des Ardennes (LDA)

Zo’n 100 coöperant-melkveehouders zijn zinnens Milcobel te verlaten en vanaf april over te stappen naar het Waalse LDA. “Een gevolg van het misprijzen ten opzichte van de boeren”, aldus ABS-voorzitter Hendrik Vandamme in het eigen ledenblad vorige week. “Instroom en uitstroom zijn fenomenen die niet abnormaal zijn en niet uitvergroot moeten worden”, suste Milcobel-woordvoerder Eddy Leloup.

Leestijd : 5 min

De hoofdreden voor de overstap is allicht de prijs. Laiterie des Ardennes (LDA), gesitueerd in Recogne, vlak bij Libramont, wist volgens sommigen over heel 2016 bekeken een halve euro per 100 liter méér te geven. De overstappers hopen uiteraard dat ’s lands tweede grootste melkophaler dat ook in 2017 kan waarmaken.

Ongenoegen elders

Maar volgens het ABS zit het ongenoegen ook elders. Er wordt verwezen naar de 2,5 euro per 100 liter op de vennotenrekening die overstappers van FrieslandCampina eind 2015 kregen toen ze de overstap maakten naar Milcobel. Dat wekte wrevel bij een deel van de Milcobel-boeren, met wie de deal niet doorgesproken was en die de jaren daarvoor lijdzaam moesten toezien hoe FrieslandCampina-boeren de jaren daarvoor al betere melkprijzen kregen.

Nabetaling of naschoppen

De ABS-voorzitter verwijt de leiding van Milcobel dat die onvoldoende voeling heeft met de leveranciers. Hij beschuldigt de coöperatie er van melk aangekocht te hebben van grote buitenlandse producenten tegen een hogere prijs dan de melk van Vlaamse leveraars.

Ook de manier waarop Milcobel afscheid neemt van diegenen die Milcobel nu inruilen voor LDA kan op weinig begrip rekenen. De melkerij besliste immers vrij recent om geen nabetaling meer uit te keren aan boeren die geen lid meer zijn op 1 juli 2017. Voorzitter Vandamme noemt dat ‘coöperatief natrappen.’

Eddy Leloup, woordvoerder van Milcobel, ontkent stellig die beschuldigingen. “Ik begrijp niet waarom men de overstap van gedumpte FrieslandCampina-leden blijft oprakelen. Die 2,5 euro kwam volledig van FrieslandCampina. Dat valt allemaal na te trekken op ieders vennotenrekening en in alle toelichtende communicatie daarrond. Dit soort beschuldigingen stoelt op niets.” Ook het aankopen van duurdere melk uit het buitenland is volgens Eddy Leloup volledig uit de lucht gegrepen. “Als wij melk gaan halen uit Frankri jk of Nederland is dat aan dezelfde condities als die van de eigen boeren in België. Het zijn allemaal leden die op dezelfde manier behandeld worden.”

De wetgeving laat het toe

Gevraagd naar de redenen om de overstappers geen nabetaling meer uit te betalen, is de heer Leloup helder: “ “Dat zijn beslissingen genomen door onze boeren in de coöperatieraad. Het zijn de mogelijkheden die de wetgeving rond coöperaties toelaat en die ook in huishoudelijke reglementen van andere coöperaties staan. ” Over het opstappen van 100 leden, wijst Leloup erop dat er altijd in- uitstroom is. “Er dreigen ons 100 melkveehouders te verlaten, maar er treden er ook 50 nieuwe toe. Het is ergens normaal dat op om en bij de 3.000 coöperant-melkveehouders, er altijd wel iemand is die minder tevreden is.”

De woordvoerder van Milcobel ziet geen problemen in de vertegenwoordiging van leveraars in de beslissingsstructuren van het bedrijf. “Hun betrokkenheid begint bij de ledenkringbesturen waar 10 % van de leden in zetelt. Zij sturen hun afvaardiging naar de coöperatieraad, die met de hervorming veel grotere bevoegdheden heeft gekregen. Onze wil is ook om die vertegenwoordigers te voorzien van vorming en opleiding en de werking verder te professionaliseren. In het buitenland benijdt men ons onze werking; en ik denk dat we in België daarmee ook vrij uniek zijn. ”

De nieuwe stal staat er

Ook in het recente verleden, toen de melkprijzen nog op bodemniveau zaten, was het Algemeen Boerensyndicaat ongemeen scherp voor Milcobel. Bedrijfsmatig wordt ‘s lands grootste melkerij al vele jaren verweten te veel in de verwerking tot laagwaardige producten zoals melkpoeder en boter geïnvesteerd te hebben. Maar moesten we boer zijn, onze nieuwe stal met nieuwe melkstal staat er nu. Ons investeringstraject staat er met een nieuwe consumentenkaasfabriek, een verdubbeling in de mozarellacapaciteit en een vernieuwde poedertorenfabriek. De periode om ten volle de vruchten te plukken van de investeringen van de voorbije jaren ligt voor ons open. Milcobel heeft dus het geweer van schouder veranderd, weg van poeder en boter. Diegenen die weg gaan, zetten op dat vlak geen stap vooruit, wel integendeel, meent de heer Leloup.

LDA tevreden

Berusting en onbegrip bij Milcobel, maar tevredenheid bij het Waalse LDA. LDA haalde vorig jaar zelf 750 miljoen liter op bij boeren. Dit jaar, met het aantrekken van om en bij de 100 Milcobel-boeren, zou dit kunnen oplopen tot 800 à 850 miljoen liter. Daarenboven verwerkt LDA via zijn melkverwerkingsapparaat Solarec nog eens 250 miljoen liter extra. LDA is voor 86 % eigenaar van Solarec. De overige 14 % is in eigendom van het Duitse Hochwald (6 %), Luxlait uit Luxemburg (4 %) en het Franse Avesnois Lait (4 %). Dat zijn eveneens coöperaties, die de totale melkverwerking van Solarec naar de 1,1 miljard liter melk optillen. Ter vergelijking: Milcobel verwerkte in 2015 1,3 miljard liter.

Onderdirecteur Jean-Marie Thomas van LDA is tevreden met de aanwinst van de 100 Milcobel-boeren. In de buurt van Bergen (Glin-Baudour) in de provincie Henegouwen bouwt LDA een industriële installatie om melk af te romen en te concentreren. Vandaar zullen de semi-grondstoffen naar het Waalse Libramont vervoerd worden. De gesprekken met de overstappers gebeurden op individueel niveau. “Zij toonden interesse en wij hebben de capaciteit om die melk te verwerken ”, zo verklaarde de heer Thomas het huwelijk. De heer Thomas wil er echter geen boksmatch LDA-Milcobel van maken. “Vergelijken is moeilijk; ik kan niet zeggen of de ene beter is dan de andere. Wij een betere melkprijs? Ik denk dat de boeren voor 2016 wel het antwoord weten, zo klinkt het fijntjes.

LDA is volgens de heer Thomas niet meer open voor nieuwe leveranciers.

Niet meer op zoek

Ons land kende in december opnieuw een groei in melkproductie, maar de heer Thomas verwacht dat dit voor het zuidelijke landsgedeelte nog even kan duren. “We verwachten voor de komende maanden eerder nog een daling dan een stijging. Het afgelopen ruwvoederseizoen is heel slecht geweest.We denken dat de productieheropleving er mogelijks maar vanaf april-mei zal komen, wanneer het weideseizoen volop op gang is.

Hij schat de vraag afgelopen maand voor vet en boter verder als goed in, met een goede vraag en een eerder klein aanbod. “De voorraad magermelkpoeder in Europese stocks is evenwel nog groot. De situatie is niet moeilijk, maar evenmin gemakkelijk ”, zo houdt hij het schip in het midden.

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken