Startpagina Varkens

Het belang van voederconversie is vandaag meer dan duidelijk

Het gericht en evenwichtig fokken op een ideale spier-/spekverhouding zorgt ervoor dat de VPF-Piétrain uitermate efficiënt omspringt met voer. Het selectief fokken met afgeteste beren, die praktijkcijfers van hun nakomelingen in de fokkerij inbrengen, blijft vandaag het zwaartepunt binnen het VPF-fokprogramma.

Leestijd : 2 min

Wanneer bij een voederconversie van 2,5 de voederkosten 71,5 euro per vleesvarken bedragen op een gewicht van 120 kg – cijfers die de Vlaamse Piétrainfokkerij (VPF) als maatstaf neemt – dan ziet men bij inzet van andere, snelgroeiende genetica al vlug een voederkost van 80 euro opduiken op hetzelfde eindgewicht.

Laatstefasevoeder produceren voor dergelijke lijnen blijft een moeilijke taak. Het is heel moeilijk om voeder voor deze fase te maken dat zowel een lage kostprijs, een scherpe voederconversie én een mager blijvend varken kan garanderen. Natuurlijk speelt klimaat en ziektedruk hier ook een grote rol.

Het verschil in voederkost is dus vaak terug te brengen naar het einde van de mestduur. Het brengt dus al vlug een hogere voederkost met zich mee van 8,5 euro per vleesvarken. Op een gesloten bedrijf van 200 zeugen met 30 verkochte vleesvarkens per zeug zorgt dit al vlug voor een extra kost van 51.000 euro.

Een eindbeer voor iedere varkensproducent

Voor de varkenshouder is het belangrijk om het gesprek rond de juiste eindberenkeuze te voeren met alle gesprekspartners van het bedrijf. De achterliggende cijfers van afgeteste beren en de knowhow over het product binnen VPF is een meerwaarde op het bedrijf en kan in deze moeilijke tijden meehelpen om het verschil te maken. VPF besteedt dan ook heel veel aandacht aan de beste voederconversie voor ieder dier. Eindberen die tijdens de selectiemesterij een voerderconversie laten zien die onder het gemiddelde niveau van de VPF-fokkerij ligt, worden dan ook zo snel mogelijk van de KI gehaald.

Het aftesten van beren is dus niet alleen belangrijk om de fokkerij te voeden, maar brengt ook voor de varkenshouder het nodige rendement met zich mee (tot 8,5 euro extra per vleesvarken)!

De VPF-Piétrain die je vandaag op verscheidene KI-stations kan verkrijgen, is dus een uitgebalanceerd product, dat met behulp van gekende en vernieuwde foktechnieken een eindbeer op de markt brengt voor iedere varkenshouder.

Peter Van de Vannet, VPF

Hieronder de top 5 per predikaat van de meest recente fokwaardeschatting 2020.4:

3286-FWS

Lees ook in Varkens

Varkenshouder Jeroen Koks (NL): “Sta dierenurine toe als kunstmestvervanger”

Varkens De Nederlandse varkenshouder Jeroen Koks heeft een duidelijke mening over de toekomst van het EU-mestbeleid: “Sta dierenurine toe als kunstmestvervanger en je bent van veel problemen af. Wellicht kan de EU dit in het voorjaar van 2023 meenemen bij het besluit over een nieuw nutriëntenmanagementplan waarbij ook naar nieuwe ‘groene’ kunstmestvervangers wordt gekeken.”
Meer artikelen bekijken