Startpagina Recht

Boeren- en natuurverenigingen zij aan zij tegen regeling bouwshift

Een ongeziene coalitie van boeren, natuurbeschermers, architecten en stedenbouwkundigen verzet zich tegen de plannen voor de Vlaamse betonstop. In De Standaard van 29 maart 2021 staat een open brief van hen.

Leestijd : 2 min

De voorzitters van belangengroepen Boerenbond, Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Netwerk Architecten Vlaanderen en de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning vrezen dat we afstevenen op ‘een bouwshift op papier’.

Betonstop

De bouwshift, voorheen bekend als de betonstop, betekent dat woonkernen verdicht worden en de inname van open ruimte tegen 2040 tot nul wordt herleid door niet meer te bouwen op slecht gelegen plaatsen. De Vlaamse regering bereikte er vorig jaar een akkoord over.

Maar doordat eigenaars van gronden vergoed zullen worden tegen 100 procent van de huidige marktwaarde, zullen de kosten hoog oplopen. De ondertekenaars van de open brief vrezen dat de regeling onbetaalbaar wordt en dat de betonmolens daardoor zullen blijven draaien. "Dit is onverantwoordelijk bestuur", luidt het. "Vlaanderen zou de schaarse overheidsmiddelen beter niet verkwanselen aan extra geschenken aan grondeigenaren."

Groen-Parlementslid Mieke Schauvliege wil minister Demir over de kwestie interpelleren in het Vlaams Parlement. "De vergoeding die de minister wil uitbetalen aan grondeigenaars als ze er niet meer mogen op bouwen, is onbetaalbaar. De regeling moet van tafel", zegt ook zij.

Schauvliege komt ook met cijfers van het Departement Omgeving. Daaruit blijkt dat tussen 2013 en 2019 de ruimte die verdwijnt onder asfalt en beton met 11.000 hectare is gestegen, ofwel 5,1 hectare per dag. "Vandaag is 33,3 procent van de ruimte in Vlaanderen ingenomen door woningen, industriegebieden, wegen en recreatiezones. Huisvesting neemt de grootste oppervlakte in. De sterkste stijger is industrie, gevolgd door infrastructuur en huisvesting."

"Deze nieuwe cijfers illustreren dat Vlaanderen steeds verder wordt volgebouwd en de regering aan de kant blijft kijken. Ook de nieuwe regeling zal geen open ruimte opleveren. Zo winnen we de strijd tegen de gevolgen van de droogte en extreem weer nooit", aldus nog Schauvliege.

Alles en niks bewijzen

"Met die cijfers bewijs je alles en niks", reageert Open Vld-parlementslid Steven Coenegrachts. "Een voetbalveld, de overkapping van de Antwerpse Ring of een stadspark zijn volgens die cijfers allemaal gronden die verhard zijn. Zelfs de tuinen van de Vlamingen. Om daar een eerlijke conclusie uit te trekken moet je eerst de definitie van wat nu precies ruimtebeslag is aanpakken. Dat staat ook in het Vlaams regeerakkoord, dus laat ons daar maar snel werk van maken", zegt Coenegrachts.

Coenegrachts noemt het akkoord over de bouwshift ook een "erg evenwichtig akkoord". "Mensen die over een stuk grond in woonreservegebied beschikken zullen een eerlijke vergoeding krijgen wanneer de bestemming wijzigt. Tegelijk zorgt de 'stolp' die we over de woonreservegebieden zetten ervoor dat ongeoorloofde aansnijdingen door ontwikkelaars niet langer kunnen. De achterpoortjes van onder andere groepswoningbouw worden gesloten. Enkel de gemeenteraad kan, na een openbaar onderzoek en democratisch debat, nog beslissen een bepaald gebied aan te snijden. En gelukkig maar, want anders zouden goed gelegen gronden die passen binnen de verdichtingsfilosofie ook niet meer gebruikt kunnen worden", zegt de Open Vld'er.

Belga

Lees ook in Recht

Diverse wijzigingen Pachtwet

Recht Op donderdag 9 februari 2023 werd de volledige tekst van het voorstel van het Vlaams Pachtdecreet bekendgemaakt. In dit laatste artikel van de reeks waarin we de belangrijkste nieuwigheden bespraken, komen nog enkele diverse wijzigingen aan bod. Het spreekt voor zich dat je in Landbouwleven zal kunnen lezen welke verdere evoluties dit voorstel van Vlaams Pachtdecreet kent.
Meer artikelen bekijken