Toekomstgericht tuinbouwonderwijs in het Scheppersinstituut Wetteren

De teelt van tomaten op substraat wordt opgevolgd door de leerlingen van de derde graad.
De teelt van tomaten op substraat wordt opgevolgd door de leerlingen van de derde graad. - Foto: Scheppersinstituut

Onze school ligt in het centrum van de sierteelt en boomkwekerij. De regio Wetteren kent hierin reeds een jarenlange traditie. Een belangrijke focus binnen onze tuinbouwafdeling ligt dan ook op sierteelt en boomkwekerij. Niet enkel de opkweek en veredelingstechnieken zijn daarin belangrijk, maar ook het gebruik in tuinen en openbaar groen. Een juiste keuze van planten en bomen draagt bij aan biodiversiteit en matigt het klimaat. Leerlingen die zich verder specialiseren in tuinontwerp of kiezen voor tuinaanleg en -beheer kunnen belangrijke ambassadeurs zijn om biodiversiteit en hitte-eilanden helpen tegen te gaan.

Plukbloemen en vollegrondsgroenten

Om onze leerlingen een zo ruim mogelijke vorming aan te bieden, zijn we dit schooljaar van start gegaan met de teelt van plukbloemen en de verdere uitbouw van de teelt van groenten in vollegrond. We hebben reeds 2 jaar een automatisch gestuurde serre in gebruik. De teelt van tomaten op substraat wordt opgevolgd door de leerlingen van de derde graad. Vollegrondsgroenten vormen een mooie aanvulling van ons aanbod voor onze leerlingen van de tweede graad. De groenten zullen in eerste instantie te koop aangeboden worden aan leerkrachten en leerlingen. De bloemen kunnen verwerkt worden door de leerlingen in florale creaties. De ambitie is om het verhaal van de korte keten verder uit te bouwen en een eigen schoolwinkel te openen. Mensen uit de buurt kunnen hier dan terecht voor lokaal geteelde producten.

Toekomstgericht onderwijs

Onze belangrijkste opdracht als onderwijsinstelling is de leerlingen degelijk onderwijs aanbieden. Met de verruiming van onze teelten en vermarkting via korte keten, spelen we niet alleen in op de huidige veranderingen binnen de sector, maar dit sluit ook naadloos aan bij de vernieuwingen van het onderwijs waar we voor staan. De niet weg te denken duurzaamheidsthema’s zoals milieu, water, voedselzekerheid, biodiversiteit... vormen de rode draad doorheen onze tuinbouwopleiding. Dit toekomstgericht tuinbouwonderwijs opent perspectieven, niet enkel voor de leerling, maar ook voor de maatschappij.

Scheppersinstituut Wetteren

Meest recent

Meest recent