Vlaams aardappelareaal daalt met ongeveer 10%

Er is de intentie om dit seizoen minder aardappelen te verbouwen.
Er is de intentie om dit seizoen minder aardappelen te verbouwen. - Foto: TD

Zeker niet iedere aardappelteler in Vlaanderen beantwoordde de enquête of wist al exact hoe zijn teeltplan eruit gaat zien op het ogenblik van de bevraging.

Een voorzichtige eerste schatting wijst erop dat het Vlaams areaal consumptieaardappelen daalt met 10% ten opzichte van vorig jaar. We zouden met een oppervlakte van bijna 48.000 ha uitkomen op het laagste areaal in de laatste 6 jaar.

Opmerkelijk is dat het areaal vroege aardappelen volgens de enquête wel stijgt met 2,5%. Misschien zit de verklaring hem in het feit dat op het moment van de bevraging, telers wel al bezig waren met het uitplanten van vroege aardappelen, maar nog niet met de late rassen.

Ten opzichte van vorige jaar geeft de enquête aan dat het areaal (midden-)late frietrassen daalt met 11,6%. Fontane blijft hier het belangrijkste ras met net geen 60% areaal.

Ook de enkele telers die chipsrassen verbouwen en deel namen aan de enquête hebben de intentie om minder uit te planten dit jaar.

Tafelaardappelen/versmarkt is een beperkt segment in Vlaanderen waardoor het moeilijk wordt om hier juiste inschattingen naar het uit te planten areaal te doen.

Wallonië

In Wallonië zou het areaal met 9,3% afnemen volgens de eerste cijfers. Hiermee wordt nagenoeg een gelijke trend gevolgd met het Vlaams areaal.

-15 % volgens NEPG

De NEPG (vereniging van aardappeltelers uit Noordwest Europa) gaf in oktober 2020 al aan dat het areaal dit jaar met 15% zou moeten dalen. De voornaamste beweegredenen is dat door Covid-19 de wereldwijde vraag naar verwerkte aardappelproducten enorm is afgenomen. Die vooropgestelde 15% wordt vooralsnog niet gehaald, maar de trend is wel gezet.

Tim Decoster

Meest recent

Meest recent