Edito: Innoveren met een financieel zetje

De innovatiespiraal maakt je wegwijs in ondersteuningsmogeljkheden.
De innovatiespiraal maakt je wegwijs in ondersteuningsmogeljkheden. - Bron: dep. L&V

Nu de El Kaouakibi-affaire, waarbij de ex-Open VLD-politica grote subsidiebedragen oneigenlijk zou hebben aangewend, volop woedt, worden ineens ook heel wat andere subsidies tegen het licht gehouden. Subsidies worden ineens aanzien als ‘gemakkelijk geld, zonder veel controle’. Deels is dit ook wel terecht want ongetwijfeld lopen er nog heel wat ‘El Kaouakibi’s’ rond, al dan niet verhuld onder mysterieuze vzw-mantels. Een subsidiedatabank moet volgens de bevoegde minister Diependaele orde in die subsidiechaos brengen.

Maar subsidies an sich zijn natuurlijk niet slecht, ze kunnen immers net het broodnodige (financiële) zetje geven om een project te doen slagen. Vorige week lanceerde het departement Landbouw en Visserij trouwens de innovatiespiraal. De spiraal toont niet alleen hoe een innovatief idee ontstaat en rijpt. Hij toont ook het scala aan maatregelen die ondersteuning kunnen bieden tijdens de verschillende fasen van dit proces. Innoveren is immers ook durven. Of je dit alleen doet of met (financiële) hulp van derden, ontdek je dikwijls gaandeweg in het proces. Het is dan ook nuttig te weten welke mogelijkheden er bestaan om die pioniersrol te kunnen opnemen. Zo loopt bijvoorbeeld nog tot 30 april een oproep voor het indienen van projectvoorstellen voor operationele groepen. Land- en tuinbouwers kunnen hierbij samen met adviseurs, onderzoekers, ondernemers en/of andere actoren een innovatief idee realiseren. Zo ontwikkelen zij nieuwe praktijken, technologieën, processen en producten, met bedoeling de opgebouwde kennis nadien breed te verspreiden. Deze oproep loopt trouwens gelijktijdig met de ‘Projectsteun voor innovaties in de landbouw’. Deze VLIF-maatregel stimuleert pure innovatie en vernieuwing op land- en tuinbouwbedrijven, naast de reguliere VLIF-investeringssteun.

Niks mis dus met het aanwenden van subsidies, zeker niet als ze uiteindelijke de hele sector ten goede komen. Het lijkt alleen logisch dat aan de gesubsidieerde projecten de nodige jaarlijkse controles én resultaten verbonden moeten zijn. De indiener moet zich dus houden aan de voorwaarden én de overheid moet zijn controle-opdracht correct ter harte nemen.

Anne Vandenbosch

Meest recent

Meest recent