PRRS-Programma: fokbedrijven, een belangrijke schakel in PRRS-preventie

Dankzij PRRS-Monitor Opfokvarkens weten we dat er geen PRRSV wordt teruggevonden bij onze gelten die klaar zijn voor levering aan andere bedrijven.
Dankzij PRRS-Monitor Opfokvarkens weten we dat er geen PRRSV wordt teruggevonden bij onze gelten die klaar zijn voor levering aan andere bedrijven. - Foto: DGZ

Op vraag van de fokkerijorganisatie monitort deze varkenshouder al jaren op verschillende dierziekten. “Maar ik vind het zelf ook zeer belangrijk om onze klanten kwalitatief gezonde dieren te leveren. Dit doen we door om de 4 maanden een aantal zeugen en gelten die klaar zijn voor verkoop, te onderzoeken. Toen we begin dit jaar vernamen dat we konden instappen in de nieuwe monitor van het PRRS-programma, de PRRS-Monitor Opfokvarkens, schreven we ons onmiddellijk in. Onderzoek naar PRRSV zat al in onze eigen viermaandelijkse onderzoeken, maar dankzij deze monitor kunnen we nu een uitgebreide screening doen bij de volledige opfok. En dat met ondersteuning vanuit het Sanitair Fonds.” Het PRRS-programma wil fokbedrijven motiveren om PRRSV onder controle te krijgen, omdat dit een positief effect heeft op alle bedrijven die gelten aankopen en dus op groot deel van de Belgische varkenssector.

Circulatie van wilde PRRSV-stammen nagaan

Op dit bedrijf is PRRS nu heel goed onder controle. “We zien al geruime tijd geen vruchtbaarheidsproblemen meer bij zeugen, noch ademhalingsproblematiek bij de biggen of bij de opfok die we zouden kunnen linken aan PRRS. Dankzij de jarenlange monitoring en bijkomende begeleiding van onze bedrijfsdierenarts staan we dan ook al heel ver in de aanpak van PRRS op ons bedrijf. Om deze situatie stabiel te houden, kiezen we ervoor om onze zeugen voorlopig te blijven vaccineren met een levend vaccin.”

Dankzij de PRRS-Monitor Opfokvarkens kan de fokker nagaan of er nog PRRSV circuleert in de biggenafdeling en bij de opfok, en vooral of er dan sprake is van een vaccinvirus of van wilde virusstammen. “Zo weten we nu dat er geen PRRSV wordt teruggevonden bij onze gelten die klaar zijn voor levering aan andere bedrijven. Door 3 keer per jaar deze uitgebreide monitor uit te voeren, kunnen we de evolutie goed opvolgen en worden we snel gealarmeerd mochten er toch plots wilde virusstammen circuleren bij onze opfok. Uiteraard hopen we dat dit niet zal gebeuren. We nemen ook gepaste bioveiligheidsmaatregelen om dit te voorkomen.“

Quarantaine blijft uiterst belangrijk

“Bij de meeste klanten zijn we al jaren vaste leverancier, maar nu weten ze nog beter wat ze kunnen verwachten van onze gelten: dankzij de PRRS-Monitor Opfokvarkens kunnen we aantonen dat er bij onze dieren die we leveren geen circulatie van wild PRRS-virus meer is. Toch blijven we al onze klanten op het hart drukken om de aangekochte gelten op te vangen in een goede quarantainestal: minstens 4 weken, liefst langer! De gunstige resultaten op ons bedrijf geven immers geen garantie op de afwezigheid van PRRSV bij de aangekochte dieren, want ook tijdens transport kunnen ze bijvoorbeeld nog besmet worden. De quarantainestal is bovendien de ideale locatie om de gelten te beschermen door middel van vaccinaties, vooraleer men ze aan de zeugenstapel toevoegt.”

Tamara Vandersmissen, DGZ

PRRS-Monitor Opfokvarkens

De PRRS-Monitor Opfokvarkens is een nieuwe PRRS-Monitor sinds begin 2021. Deze monitor werd ontwikkeld voor fokbedrijven die zeugen en/of biggen nog vaccineren tegen PRRSV. Met deze monitor breng je de PRRS-situatie in de biggenafdeling en bij de opfok in beeld. Op basis van de resultaten kan je samen met je bedrijfsdierenarts de PRRS-status van je bedrijf verbeteren en opvolgen met als doel gelten te kunnen leveren waarbij geen circulatie van wildvirus meer gedetecteerd wordt. Voor deze monitor bemonstert je bedrijfsdierenarts 3 maal per jaar de biggen aan het begin en het einde van de biggenafdeling en de jonge en oude opfokvarkens. Per bemonstering kan je kiezen voor 5 of 10 bloedmonsters per leeftijdscategorie. De monsters worden standaard onderzocht op de aanwezigheid van het PRRS-virus (via PCR-onderzoek). Onderzoek naar antistoffen (via Elisa) is ook mogelijk bij niet gevaccineerde dieren, wanneer de dierenarts dit specifiek aanvraagt. Bovendien is er voor de analyses binnen het PRRS-programma een tussenkomst voorzien vanuit het Sanitair Fonds. Deze tussenkomst bedraagt 8,5 euro per Elisa en 31,5 euro per PCR-analyse. Meer info en het inschrijvingsformulier vind je terug op de website van DGZ.

Meest recent

Meest recent