Suikerbieten komen traag op

De suikerbieten kiemen maar traag.
De suikerbieten kiemen maar traag. - Foto: TD

Vroeg gezaaide bieten hebben al geprofiteerd van een paar warmere dagen en zijn over het algemeen al verder ontwikkeld. De zaai van het Paasweekend is daarentegen snel aangetast door de koude temperaturen (met sneeuw) en de kieming en opkomst zijn vertraagd. Soms wordt een lichte korst waargenomen.

De tellingen van begin vorige week in het waarnemingsnetwerk geven 7% velden met meer dan 85% opkomst, 28% velden tussen 60 en 85% en 65% velden met minder dan 60% opkomst. In totaal werden waarnemingen verricht in 46 percelen.

KBIVB

Meest recent

Meest recent