Bietenvelden nagenoeg volledig opgekomen

Ondanks de koude zijn de bietenvelden nu toch aan het opkomen.
Ondanks de koude zijn de bietenvelden nu toch aan het opkomen. - Foto: TD

Op sommige percelen was de ontwikkeling trager in vergelijking met vorige week door de koude. Op 33% van de percelen werd een opkomst tussen de 60 en 85% geobserveerd en 18% van de percelen hebben een opkomst lager dan 60%.

Aardvlooien

Op een klein aantal percelen werd er schade van aardvlooien waargenomen. De verwondingen door aardvlooien zijn rond en hebben een diameter van 1 à 2 mm. Ze zijn over het algemeen onregelmatig verdeeld over de kiemlobben. De aanwezigheid van vraatplekken door aardvlooien is geen reden tot behandeling met een insecticide.

Behandelingen met een pyrethroïde, zelfs in mengsels, dient vermeden te worden. Ze doden het klein aantal nuttige insecten aanwezig op het perceel en zijn nauwelijks effectief tegen bladluizen.

Bladluizen

De aanwezigheid van bladluizen werd op 137 percelen nagegaan. In totaal werden maar liefst een kleine 5.000 bietenplantjes gecontroleerd op de aanwezigheid van bladluizen waarbij er op amper 3 groene bladluizen werden gevonden (1 groene ongevleugeld en 2 gevleugelde). Kolonies van zwarte bonenluizen werden niet geobserveerd.

Aangezien een klein aantal bladluizen werd waargenomen, raadt het Bieteninstituut af om een insecticidenbehandeling toe te passen. Een insecticidenbehandeling tegen groene bladluizen is pas gerechtvaardigd als de behandelingsdrempel, namelijk twee ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten, wordt bereikt. Blijf alert op de aanwezigheid van bladluizen. De aanwezigheid kan nagegaan worden door te kijken naar de onderkant van de bladeren aangezien ze zich daar graag verstoppen.

KBIVB

Meest recent

Meest recent