24 landen hebben hun markten gesloten voor Belgisch pluimvee(vlees)

Na de eerdere 17 hebben nu 7 bijkomende landen hun markten geheel of gedeeltelijk voor Belgisch pluimvee(vlees) gesloten.
Na de eerdere 17 hebben nu 7 bijkomende landen hun markten geheel of gedeeltelijk voor Belgisch pluimvee(vlees) gesloten. - Foto: Pixabay

Sinds eind verleden jaar zijn in ons land besmettingshaarden van het vogelgriepvirus opgedoken. De economische schade is niet te overschatten. Na de eerdere 17 hebben nu 7 bijkomende landen hun markten geheel of gedeeltelijk voor Belgisch pluimvee(vlees) gesloten.

Hoop leeft op vrije status

“Ik betreur dat de minister hierover niet eerder naar de sector heeft gecommuniceerd”, stelt Leen Dierick. Over welke landen het precies gaat, is ook niet duidelijk. Positief is dan wel weer dat het FAVV een zelfverklaring heeft ingediend bij de Wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE), waarmee ons land weer de vrije status voor het hoog pathogene vogelgriep type H5 bij commercieel pluimvee claimt.

Leen Dierick pleit voor een meer Europese aanpak. “Enkel crisismanagement bij een uitbraak is niet voldoende. We moeten de circulatie van het virus in Europa een halt toeroepen.”

Lieven Vancoillie

Meest recent

Meest recent