Startpagina Klimaat

Mei kouder en natter dan normaal, maar niet op wereldvlak

Er viel wel wat neerslag de afgelopen maand. Dit zorgde ervoor dat de grondwaterstand op veel plaatsen steeg. Op ongeveer 3 van de 4 meetplaatsen konden de freatische grondwaterstanden normaal tot (zeer) hoog voor de tijd van het jaar genoemd worden. Ten opzichte van het gemiddelde van de periode 1991-2020 was op Europees vlak de temperatuur lager, maar op wereldvlak hoger. In Europa kunnen we spreken van de koudste lente sinds 2013.

Leestijd : 2 min

Maandelijks geven zowel Databank Ondergrond Vlaanderen als de Copernicus dienst voor klimaatverandering (C3S) hun maandelijks rapport over respectievelijk de grondwaterstanden en het veranderende klimaat. Mei bleek in Europa - en dus in België - kouder te zijn. Deze trend kan echter niet doorgetrokken worden op wereldvlak.

Mei kouder en natter dan normaal

Uit de Databank Ondergrond Vlaanderen bleek dat mei iets natter en kouder was dan normaal. “Ten opzichte van vorige maand (2 mei 2021) zijn de (absolute) peilen op 46% van de locaties gedaald, op 23% gelijk gebleven en op 31% gestegen. Dalende grondwatertafels zijn de normale trend tijdens het hydrologisch zomerseizoen (vanaf begin april). Toch zien we de afgelopen maand onder invloed van de weersomstandigheden (meer neerslag, minder verdamping) ook een aanzienlijk aandeel stijgingen van de grondwaterstand. Op 2 juni 2021 zijn de freatische grondwaterstanden op ongeveer 3 van de 4 meetplaatsen normaal tot (zeer) hoog voor de tijd van het jaar (normaal: 35%; hoog: 32%; zeer hoog: 9%).” In vergelijking met de laatste 30 jaar vertoont 72% van de meetplaatsen een normale grondwaterstand.

Op ongeveer een kwart van de meetplaatsen zijn de grondwaterstanden lager dan normaal. De meetplaatsen met lage (12%) tot zeer lage (12%) grondwaterstanden voor de tijd van het jaar bevinden zich vooral in het oosten van Vlaanderen. “Deze zijn gelinkt aan locaties waar de grondwatertafel trager reageert op weersomstandigheden”, aldus het verdict van begin juni.

Koudste Europese lente sinds 2013

De C3S gaf in zijn maandelijkse rapport aan dat in Europa zowel mei als de gemiddelde voorjaartemperatuur lager was in vergelijking met het gemiddelde van de periode 1991-2020. “Voor Europa als geheel lag mei 2021 0,46°C onder dat gemiddelde. De gemiddelde voorjaarstemperatuur voor Europa lag 0,45 °C onder het gemiddelde, wat de koudste lente voor Europa sinds 2013.”

Warmere mei op wereldvlak

Wereldwijd lag dat volgens het C3S rapport anders: “Wereldwijd was de gemiddelde temperatuur in mei 2021 0,26 ºC hoger dan het gemiddelde voor mei van 1991-2020. De temperaturen lagen ver boven het gemiddelde West-Groenland, Noord-Afrika, het Midden-Oosten en Noord- en West-Rusland. Temperaturen onder het gemiddelde in mei deden zich voor in het zuiden en midden van de Verenigde Staten, delen van Noord-Canada, zuid-centraal Afrika, het grootste deel van India, het oosten van Rusland en het oosten van Antarctica”, luidt het rapport.

MV/Databank Ondergrond Vlaanderen/C3S

Lees ook in Klimaat

Prijs olijfolie piekt

Klimaat De prijs van olijfolie is gestegen naar het hoogste niveau sinds minstens 2010. De grote droogte in Spanje is een ramp voor de olijventeelt.
Meer artikelen bekijken