Startpagina Varkens

Belgische varkenssector introduceert eerste nationale dierenwelzijnslabel

De Belgische varkenssector introduceert een eigen dierenwelzijnslabel dat retailers toelaat om hun klanten lokaal varkensvlees aan te bieden dat gegarandeerd volgens verregaande bovenwettelijke dierenwelzijnsnormen geproduceerd werd. Het is de eerste keer dat in ons land een nationaal dierenwelzijnslabel gelanceerd wordt.

Leestijd : 3 min

Er is erg veel vraag naar voedsel dat aan hoge duurzaamheids- en dierenwelzijnstandaarden voldoet. De varkenssector werkt via Belpork vzw aan een kant-en-klare oplossing voor producenten, retailers en consumenten. Het varkensvlees dat voldoet aan de eisen van het nieuwe dierenwelzijnslabel, werd gegarandeerd geproduceerd aan een nog hoger dierenwelzijnsstandaard. Met dit initiatief wil de sector een echte level playing field verzekeren op vlak van dierenwelzijn binnen de Belgische varkenssector.

Voordelen van boer tot bord

Voor producenten biedt het nieuwe label erg veel opportuniteiten: ze kunnen zich verder differentiëren op het niveau van hun eigen bedrijf door nog extra in te zetten op dierenwelzijn. Op die manier kunnen ze retailers en consumenten meerwaarde bieden, waarbij ze mogelijk – lees: hopelijk – ook een eerlijke prijs kunnen krijgen voor de meerwaarde die ze creëren.

Het label van Belpork biedt retailers bovendien een modulair programma dat toelaat eigen accenten te leggen die voor hen en hun klanten belangrijk zijn. Met andere woorden biedt het label een strenge set basisnormen, waar slagers, supermarkten en andere retailers hun eigen eisen bovenop kunnen stellen.

Liesbet Pluym, coördinator bij BelPork: “Voor het eerst wordt een concrete oplossing geboden voor lokale producenten via een initiatief dat door de hele keten gedragen wordt. Dit nieuwe label biedt veehouders en verwerkers de kans om een eerlijke prijs te krijgen voor de extra inspanningen die ze elke dag opnieuw leveren om kwaliteitsvolle en faire voeding op het bord van de Belgische consument te brengen. Dit varkensvlees zal dus niet alleen gegarandeerd Belgisch zijn, maar ook voldoen aan verregaande dierenwelzijnsvereisten. Met dit nieuwe label bieden wij een ‘vehikel’ aan aan de retailers. Vermits het initiatief ondersteund wordt door de gehele keten, mogen wij ook hopen dat de retail dit zal oppikken en zijn eigen accenten zal leggen om lokaal vlees van premium-kwaliteit aan te bieden en te waarderen.”

Naar consumenten toe zorgt het label niet alleen voor duidelijkheid en transparantie. Het geeft hen ook de mogelijkheid om nog meer bewuste keuzes te maken die in lijn liggen met de eisen die ze zelf hebben voor het voedsel op hun bord. Of het nu op vlak van duurzaamheid, gezondheid, dierenwelzijn, kwaliteit of smaak is.

Label is initiatief van Belpork

Het nieuwe label is een initiatief van Belpork. In Belpork zijn ABS (Algemeen Boerensyndicaat), Boerenbond, Febev (Federatie van het Belgische Vlees), BFA (Belgian Feed Association), Comeos, de Landsbond Der Beenhouwers, Fenavian (Nationale Federatie van Vleeswarenmakers) en de transportfederaties Febetra en TLV (Transport en Logistiek Vlaanderen) vertegenwoordigd.

Deze interprofessionele organisatie met nationale werking werd in 2000 opgericht met als doel de kwaliteit van het Belgisch varkensvlees op duurzame wijze te bevorderen via het beheer van kwaliteitssystemen en integraal ketenbeheer. De focus ligt op het creëren van een toegevoegde waarde door te streven naar een kwaliteitsvol en voor de consument smaakvol product dat concurrentieel competitief is en dit zowel op de regionale, nationale als internationale markt.

De nieuwe dierenwelzijnsmodule bouwt verder op BePork, het generieke kwaliteitssysteem dat geldt als markttoegangsvoorwaarde voor de varkenssector en dat gelanceerd werd op 1 januari 2021. Het initiatief krijgt steun van Vlaams landbouwminister Hilde Crevits (CD&V).

Evenwaardig aan buitenlandse systemen

De module dierenwelzijn ligt in lijn met systemen als Beter Leven Keurmerk in Nederland en het Initiative Tierwohl in Duitsland. Bedrijven die volgens de nieuwe module dierenwelzijn gekeurd zijn, komen op een gelijkaardig internationaal niveau als de gerenommeerde Nederlandse en Duitse keurmerken.

Belpork-AV

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken