Startpagina Melkvee

Welke mogelijkheden biedt het scheiden van mest op een melkveebedrijf?

Welke meststromen worden gevormd bij het scheiden van mest op een melkveebedrijf? En welke mogelijkheden bieden deze fracties dan? Het Rundveeloket zocht het uit.

Leestijd : 3 min

Het scheiden van rundermest is een mestbewerking en geen mestverwerking. Bij mestscheiding op het landbouwbedrijf wordt bedrijfseigen ruwe mest fysiek gescheiden in 2 nieuwe meststromen: dunne fractie en dikke fractie. Door de andere verhoudingen tussen stikstof (N) en fosfaat (P2O5) in de verschillende fracties kunnen de bemestingsnormen mogelijk beter ingevuld worden met dierlijke mest. Daarnaast kan de hogere nutriënteninhoud van de dikke fractie de mest-afzetkost drukken. Tot slot kan de dikke fractie ook als strooisel gebruikt worden in de ligboxen.

Rendementen vijzelpers

Het scheidingsrendement is het procentuele aandeel van een nutriënt dat bij scheiding in de dikke fractie terecht komt, ten opzichte van de ingaande hoeveelheid in de ruwe mest. Een vijzelpers/schroefpers is heel geschikt voor het scheiden van runderdrijfmest en levert 10-20% van het gewicht dikke fractie met hoog drogestofgehalte op. De vijzelpers heeft een gemiddeld scheidingsrendement van 15 tot 35% voor droge stof.

Een vijzelpers/schroefpers is heel geschikt voor het scheiden van runderdrijfmest.
Een vijzelpers/schroefpers is heel geschikt voor het scheiden van runderdrijfmest. - Foto: VCM

Daarnaast realiseert een vijzelpers een scheidingsrendement van 20-30% voor stikstof en 20-45% voor fosfaat. Met een vijzelpers krijg je dus een dikke fractie met een hoog drogestofgehalte, in tegenstelling tot een hoge afscheiding van nutriënten. De scheidingsrendementen worden door een waaier aan factoren bepaald: samenstelling van de drijfmest, het type en de instellingen van de mestscheider, bewaring… Een voorbeeld voor runderdrijfmest is uitgewerkt in de tabel.

42-3318-MEST

Voordelen meststromen

In runderdrijfmest zit relatief veel stikstof ten opzichte van fosfaat. Hierdoor zal bij het bemesten met 35 ton/ha runderdrijfmest 170 kg N en slechts 50 kg fosfaat toegediend worden. Dikke fractie met 8 kg N en 3 kg fosfaat per ton maakt het mogelijk om bijvoorbeeld met 21 ton dikke fractie 168 kg N en 63 kg fosfaat te bemesten. Het verschil in nutriënteninhoud van de dikke fractie – bij scheiding met een vijzelpers – is dus eerder beperkt, waardoor mestscheiding om deze reden, net als scheiden om nutriënten goedkoper af te zetten (lagere transportkost), doorgaans niet zinvol is.

De meerwaarde van bemesten met dikke fractie zit voornamelijk in het hoge gehalte organische stof. Dikke fractie is dus een goede bodemverbeteraar die bijvoorbeeld het koolstofgehalte en waterbergend vermogen van de bodem verhoogt.

Het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) stelt een gratis rekentool ter beschikking waarmee rundveehouders kunnen berekenen of de scheiding van de mest met de vijzelpers op hun bedrijf ook financieel interessanter is dan de afzet van ruwe mest ( zie www.vcm-mestverwerking.be).

Dikke fractie als strooisel

Het relatief hoge drogestofgehalte, na scheiding met een vijzelpers, maakt de dikke fractie geschikt als ligboxstrooisel. Het toepassen van de dikke fractie als ligboxstrooisel wordt in België alleen toegestaan als de grondstof bedrijfseigen mest van het melkveebedrijf is. Bovendien moet de mest verwerkt worden met een eigen scheider.

Dikke fractie gegenereerd door een mobiele scheider van een loonwerker kan met andere woorden niet dienen als ligboxstrooisel. Veehouders moeten met de eigen mestscheider bovendien hygiënisch werken. Daarnaast mogen ze de dikke fractie alleen zelf gebruiken en niet als ligboxstrooisel in de handel brengen.

Matthieu Frijlink, Rundveeloket

 

Dit antwoord van het Rundveeloket werd samengesteld met medewerking van Thomas Vannecke, adviseur bij VCM. Meer info: www.rundveeloket.be/mest-scheiden

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken