Natuurpunt vestigt in nieuwe campagne aandacht op impact van stikstof op natuur

Natuurpunt vestigt in nieuwe campagne aandacht op impact van stikstof op natuur
Natuurpunt vestigt in nieuwe campagne aandacht op impact van stikstof op natuur - Foto: TD

Vlaanderen heeft een van de hoogste concentraties stikstof in Europa, in die mate dat ze een bedreiging vormt voor de biodiversiteit. Het leidde tot het stikstofarrest van 25 februari 2021. De Vlaamse regering beloofde toen tegen eind dit jaar een aanpak om de uitstoot in te perken en een vergunningenstop te vermijden. “Maar ze lijkt die deadline niet te halen”, klinkt het bij Natuurpunt.

Om burgers bewust te maken van het probleem legt de organisatie nu in 10 natuurberichten uit wat de impact is van te veel stikstof op onze natuur. “Door grote borden te plaatsen in onze natuurgebieden willen we ook de wandelaars en voorbijgangers aanspreken om stil te staan bij dit probleem”, zegt Ramaekers, diensthoofd Natuurpunt Beleid. “Je kan het niet zien of ruiken, maar de impact op de natuur en onze gezondheid is catastrofaal. Elke dag raken we planten- en diersoorten kwijt, elke dag zien we de natuurkwaliteit verder dalen.”

Volgens Natuurpunt moet de stikstofkraan dicht en moet er een natuurherstel-budget komen om schade te herstellen. Alleen zo zou het mogelijk zijn om te komen tot een rechtszekere oplossing voor alle partijen: landbouw, industrie en natuur. Natuurpunt gelooft niet dat de Europese doelstellingen gehaald kunnen worden met enkel technologische oplossingen en een vergunningenbeleid dat te veel vrijheid laat.

“Dat er vandaag een stikstofprobleem is, is daarvan het gevolg. Industrie en mobiliteit, de andere grote stikstofbronnen, kunnen al dalende stikstofcijfers voorleggen, al blijven daar ook bijkomende inspanningen nodig. Met een continue schaalvergroting en een grotere veestapel als belangrijkste oorzaak van stikstofuitstoot blijft de landbouwsector ter plaatse trappelen en raakt het stikstofprobleem niet opgelost. Dit model is onhoudbaar”, klinkt het.

De Boerenbond zegt bereid te zijn om te zoeken naar oplossingen, maar beklemtoont tegelijk dat de landbouwsector alleen dit niet kan oplossen.

Belga

Meest recent

Meest recent