Natuurpunt vraagt regering om ‘leefbare landbouw’ te stimuleren

Natuurpunt vraagt de Vlaamse regering om landbouwers te ondersteunen voor ecologische initiatieven.
Natuurpunt vraagt de Vlaamse regering om landbouwers te ondersteunen voor ecologische initiatieven. - Foto: TD

Natuurpunt trekt daarom aan de alarmbel en vraagt de Vlaamse regering om landbouwers te ondersteunen voor ecologische initiatieven.

De diversiteit van wilde bloemen in het landbouwlandschap is de laatste 100 jaar bijna volledig verdwenen. Maar ook diersoorten zoals vogels en insecten kregen het steeds meer te verduren. “Hoe lang is het geleden dat jij een veldleeuwerik boven onze velden zag vliegen?”, klinkt het in de campagnevideo.

Crevits en Demir

De organisatie richt zich nu tot de bevoegde ministers Hilde Crevits en Zuhal Demir met de vraag om natuur een vaste plaats te geven in het landbouwbeleid. Dit kan door de directe inkomenssteun aan landbouwers voor duurzame landbouwpraktijken te koppelen aan controleerbare voorwaarden.

Ecoregelingen

Daarnaast vraagt Natuurpunt om een kwart van de landbouwsubsidies te investeren in ecoregelingen. Die moeten landbouwers stimuleren om hun gebied aan te kleden met hagen, akkerranden en bloemrijke weides. Ook graslanden en kleine landschapselementen kunnen een belangrijke bijdrage leveren voor het klimaat en de biodiversiteit. “Vlaanderen heeft dankzij de Europese middelen een historische kans én verantwoordelijkheid om onze landbouw en de daar aanwezige natuur te redden. We vragen de Vlaamse regering om deze kans te grijpen, de dialoog tussen de sectoren aan te gaan en positieve voorbeelden extra te belonen”, aldus Natuurpunt.

Belga

Meest recent

Meest recent