Startpagina Varkens

Boerenbond roept minister Clarinval op om Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski bij de les te brengen

De uitspraak van Europees landbouwcommissaris Janusz Wojciechowski dat er geen vraag en draagvlak zou bestaan voor steunmaatregelen voor varkenshouders is volgens Boerenbond volledig onterecht en is een slag in het gezicht van de varkenshouders die nu al maandenlang door een zeer ernstige crisis gaan.

Leestijd : 3 min

Boerenbond roept federaal minister van Landbouw Clarinval op om Wojciechowski tijdens de informele landbouwraad van maandag 7 februari kordaat bij de les te brengen en de herhaaldelijke en breed gedragen vraag om dringend Europese marktmaatregelen te nemen voor de noodlijdende varkenssector eindelijk ernstig te nemen.

Liquiditieitssteun op korte termijn nodig

“Onze varkenssector bevindt zich in een ongelooflijk penibele situatie. Het afgelopen jaar werd een uitzonderlijk laag prijsniveau bereikt en krijgt de sector met record-voederprijzen te kampen. Dit kwam bovenop de impact op de markt vanwege uitbraken van Afrikaanse varkenspest doorheen Europa. Deze gevaarlijke combinatie van een langdurige ongunstige marktsituatie en hoge productiekosten weegt bijzonder zwaar op onze Vlaamse varkenshouders. Door acute liquiditeitsproblemen en zonder zicht op beterschap worden binnenkort financieel gezonde bedrijven bedreigd met faillissementen.”

Boerenbond en verschillende andere partijen hebben er herhaaldelijk op gehamerd dat liquiditeitssteun op korte termijn broodnodig is voor de sector. Alleen zo kan de varkenssector de huidige crisis overleven en zich herpositioneren richting een duurzamere toekomst en de Green Deal. In een brief gericht aan federaal minister van Landbouw David Clarinval, hebben we de alarmerende situatie binnen de varkenssector opnieuw aangekaart. We zijn de minister erkentelijk voor de initiatieven die hij zelf al voor de varkenssector nam. Tegelijk roepen we hem op om de Europese landbouwcommissaris bij de les te brengen op de informele landbouwraad van 7 februari.

“Wij zijn ontsteld dat Europees landbouwcommissaris Wojciechowski moedwillig Oost-Indisch doof blijft voor de nochtans zeer luide alarmbellen vanuit verschillende hoeken”, zegt Boerenbondvoorzitter Sonja De Becker. “Wij zijn er vast van overtuigd dat de tot dusver gevolgde aanpak van de Commissie, waarbij de lidstaten worden verwezen naar het tijdelijke kader voor staatssteun, leidt tot ongelijke concurrentievoorwaarden in heel Europa en in feite de crisis verergert. Als hoedster van eerlijke concurrentie op de eengemaakte EU-markt, en met name op de landbouwmarkt, moet de Commissie die versnippering voorkomen en zelf initiatief nemen. Gezien de diepere oorzaken van deze crisis en de gevolgen ervan voor de varkenshouders, dringen wij er met klem op aan dat Europese liquiditeitsmaatregelen worden genomen.”

Boerenbond heeft deze vraag sterk gemaakt op de verschillende Europese niveaus. “Via onze Europese koepel Copa-Cogeca is commissaris Wojciechowski zelf duidelijk opgeroepen maatregelen te nemen. In contacten met het Europees parlement vonden we steun voor onze oproep bij verschillende Europese Parlementsleden waaronder Tom Vandenkendelaere, Hilde Vautmans, en de voorzitter van de Commissie Landbouw in het Europees Parlement Norbert Lins. Onze vraag werd meerdere keren ondersteund op de Europese landbouwraad door de regionale ministers van Landbouw Crevits en Borsus en federaal minister van Landbouw Clarinval. We roepen hem op om tijdens de informele landbouwraad Europees landbouwcommissaris Wojciechowski opnieuw bij de les te brengen en de herhaaldelijke en breed gedragen vraag om dringend Europese marktmaatregelen te nemen voor de noodlijdende varkenssector eindelijk ernstig te nemen.”

Boerenbond - SN

Lees ook in Varkens

Vier jaar Klimrek-project met klimaatscans bij melkvee, akkerbouw en varkens

Melkvee Binnen het Klimrek-project werd eerst een klimaatscan ontwikkeld voor de melkveehouderij. Daarna volgden akkerbouw en de varkenshouderij. Binnen elke sector stonden pilootboeren mee aan de wieg van het klimaattraject voor hun sector. Alle gegevens van hun bedrijven zorgden ervoor dat een werkbare en gedragen tool op poten gezet kon worden die voor de hele sector bruikbaar is.
Meer artikelen bekijken