Startpagina Recht

Terugblik op de webinar over de Pachtwet

Op 16 februari 2022 organiseerde Landbouwleven voor het eerst een webinar voor haar lezers. Met ruim 750 inschrijvingen en tot 600 gelijktijdige aanwezigen, werd dit eerste webinar zeer druk bijgewoond. Wij blikken even terug voor zij die er niet bij konden zijn.

Leestijd : 3 min

De aanleiding van de webinar was dubbel. Enerzijds werd het ontwerp van decreet dat in het Vlaams Gewest de Pachtwet zal wijzigen, verwacht voor het einde van vorig jaar. Anderzijds bezorgt de gewijzigde situatie rond de perceelsregistratie in 2022 heel wat landbouwers kopzorgen, omdat voldoen aan deze nieuwe regels voor de mestrechten hen op vlak van de pachtwetgeving in nauwe schoentjes zou kunnen brengen. Er was dus genoeg stof om de lezers van Landbouwleven gedurende een uur voor te lichten.

Pachtdecreet

Waar in politieke kringen het ontwerp van pachtdecreet was aangekondigd tegen het voorbije Kerstverlof en wij de eersten wilden zijn om de toekomstige pachtregels toe te lichten en te becommentariëren, bleek uiteindelijk dat het ontwerp van pachtdecreet nog op zich laat wachten. Een recente parlementaire vraag aan de minister van Landbouw Hilde Crevits leerde dat voor de krachtlijnen van de hervorming van de Pachtwet zal worden teruggegrepen naar het regeerakkoord. Daarin werd vastgelegd dat voldoende rechtszekerheid en vrije teeltkeuze gegarandeerd moeten worden. Vlaams parlementslid en voorzitter van de commissie Landbouw in het Vlaams parlement, Bart Dochy, gaf aan dat het echt de bedoeling is om de voorbereiding voor het ontwerp van decreet dit voorjaar af te ronden. Bij gebrek aan de eerste teksten werd daarom even over de taalgrens gekeken naar een paar nieuwigheden die het Waals Parlement invoerde voor het grondgebied van het Waalse Gewest. Daarbij werd ingeschat of deze wijzigingen al dan niet ook in Vlaanderen te verwachten zijn.

Peiling

Tijdens de webinar werden ook 2 peilingen gedaan waarbij werd afgetoetst hoe het aanwezige publiek 2 mogelijke wijzigingen van de Pachtwet zou onthalen. Beide peilingen werden gebaseerd op de wijzigingen die het Waalse pachtdecreet in het Waalse Gewest aan de Pachtwet aanbracht.

In een eerste poll werd aan de aanwezigen gevraagd of zij vonden dat er een mogelijkheid moet komen om voor een korte periode van maximaal 5 jaar te verpachten, waarbij de verpachte goederen op het einde van die korte periode automatisch vrijkomen. Zowat twee derde van de aanwezigen vond zo’n korte pachtperiode die automatisch zou eindigen een goed idee, terwijl iets minder dan een derde er net omgekeerd over dacht en een kleine minderheid geen standpunt innam. In een tweede peiling werd gevraagd of er een nieuwe opzegmogelijkheid moet worden voorzien die toelaat om verpachte gronden toch vrij van gebruik te kunnen verkopen. Over deze tweede vraag waren er nipt meer kijkers tegen de nieuwe opzegmogelijkheid dan voor. Opvallend was wel dat zowat 10% van de aanwezigen over deze tweede vraag geen idee kon vormen, wat bewijst dat velen zowel voor- als nadelen zien bij dergelijke nieuwe opzeggrond.

Pacht en alternatieven

De hoofdmoot van de webinar werd gewijd aan de toepassingsvoorwaarden van de Pachtwet en aan de alternatieven op de pachtovereenkomst. Er werd in het bijzonder stilgestaan bij de seizoenspacht of bij het cultuurcontract, omdat dit een veelgebruikte uitzondering op de Pachtwet is.

Problematiek perceelsregistratie

Het is vooral voor deze cultuurcontracten of seizoenspachten dat er zich een probleem stelt bij de perceelsregistratie voor 2022. Nu vanaf 2022 enkel nog de persoon die de hoofdteelt verbouwt in de gebiedstypes 2 en 3 de mestrechten kan hebben, ontstaat er een conflict tussen de regels van het mestdecreet en MAP 6 aan de ene kant en de Pachtwet aan de andere kant. Volgens de Pachtwet moet voor een rechtsgeldig cultuurcontract de landbouwexploitant die dit toestaat zelf de bemestingswerken uitvoeren, alvorens hij het perceel overdraagt aan een de gebruiker voor het zaaien of planten van de teelt. MAP 6 gaf de mestrechten in gebiedstypes 2 en 3 dan juist weer aan de persoon die de hoofdteelt verbouwt, in het geval van een cultuurcontract dus juist aan de seizoenpachter. Tijdens de webinar werd uitgelegd hoe in de praktijk met deze tegenstrijdigheid kan worden omgegaan.

Heel veel vragen

Tijdens de webinar kregen de aanwezigen de kans om hun vragen te stellen. Dat resulteerde in meer dan 80 vragen. Dat waren veel te veel vragen om te beantwoorden tijdens de webinar. Daarom zullen in deze rubriek de komende weken regelmatig onbeantwoorde vragen aan bod komen, voor zover ze niet te uitgebreid of persoonlijk zijn.

Jan Opsommer

Je kunt de webinar ook herbekijken via onderstaande link.

Lees ook in Recht

Meer artikelen bekijken