Startpagina Veeteelt

Ook joodse gemeenschap stapt naar mensenrechtenhof tegen verbod op onverdoofd slachten

Negen mensen uit de Belgische joodse gemeenschap, onder wie de Brusselse opperrabbijn Albert Guigui, zijn naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) gestapt uit onvrede met het verbod op onverdoofd slachten in Vlaanderen en Wallonië.

Leestijd : 2 min

Sinds 2019 geldt in Vlaanderen en Wallonië een verbod op onverdoofd slachten. Tegen de maatregel, die op veel bijval kon rekenen van dierenrechtenorganisaties, kwam weerstand vanuit de joodse en moslimgemeenschap omdat die volgens hen rituele slachtingen onmogelijk maakt en bijgevolg in strijd is met de godsdienstvrijheid.

Ze vochten het verbod aan bij het Grondwettelijk Hof, dat de hete aardappel doorspeelde naar het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Dat oordeelde eind 2020 al dat het verbod niet in strijd is met het Europees recht en dat het decreet “zorgt voor een juist evenwicht tussen dierenwelzijn en de vrijheid van religie.”

In zijn eigen arrest van september 2021 volgde het Grondwettelijk Hof de argumentatie van het Europese hof, waardoor het verbod standhield. In december hadden de Belgische moslimexecutieve (EMB) en de coördinatieraad van de islamitische instellingen van België (CIB) al laten weten dat ze naar het EHRM in Straatsburg zouden stappen in een ultieme poging om hun gelijk te halen. Nu volgt ook de joodse gemeenschap.

Negen joodse Belgen, onder wie de Brusselse opperrabbijn Albert Guigui, hebben daarvoor de bekende Franse advocaat Patrice Spinosi aangesteld. “De verzoekende partijen, die allemaal joods zijn, voeren voor het Europese mensenrechtenhof aan dat het absolute verbod van slachtingen die niet zijn voorafgegaan door een bedwelming, een ernstige inbreuk vormt op hun godsdienstvrijheid”, aldus Spinosi. Daardoor zou het onmogelijk zijn voor joden om de door hun godsdienst opgelegde voedingsvoorschriften in acht te nemen. De advocaat verwijst voorts onder meer naar een arrest van het EHRM van 2000 dat stelt dat rituele slachting een essentieel onderdeel vormt van de uitoefening van de joodse godsdienst.

In België is onverdoofd slachten alleen nog toegelaten in het Brussels gewest. Daar behandelt het parlement momenteel wel een voorstel om verdoving op te leggen.

Belga

Lees ook in Veeteelt

Hoe vaccinatie kan helpen tegen mastitis

Melkvee De uiergezondheid vormt een cruciale economische factor op elk melkveebedrijf, vaak zelfs de belangrijkste. Problemen met de uiergezondheid zijn een bron van zorg voor veel melkveehouders, omdat ze direct invloed hebben op de productiviteit en winstgevendheid. Daarom is een op maat gemaakt uiergezondheidsplan, opgesteld in samenwerking met de bedrijfs(begeleidende) dierenarts onmisbaar op elk melkveebedrijf. Vaccinatie is hierbij een nuttige tool.
Meer artikelen bekijken