Startpagina Onderwijs

Met 38 recent afgestudeerden van Vives naar Australië

Tijdens het derde jaar van de bacheloropleiding Agro- en biotechnologie staat traditioneel een eindejaarsreis gepland. Corona zorgde er de laatste 2 jaar echter voor dat de eindejaarsreizen niet konden doorgaan. Twee docenten namen het initiatief om dit toch nog te organiseren voor de afgestudeerden Landbouw en Agro-industrie van de laatste 2 academiejaren. Zo trokken 38 recent afgestudeerden naar Australië.

Leestijd : 4 min

Een jaar van voorbereiding dreigde in december 2019 door de bosbranden letterlijk in rook op te gaan. Toch blijft het ook begin 2020 nog steeds de opzet om met de afstuderende studenten Algemene landbouw, Landbouwmechanisatie en Agro-industrie half maart 2020 te vertrekken op eindejaarsreis naar het oosten van Australië. “Deze reis is voor heel veel toekomstige landbouwers of sectorgenoten een heel leuk en vaak uniek gegeven. Eenmaal je zelf een landbouwbedrijf beheert, wordt het al een stuk moeilijker om alles voor een langere periode achter te laten. Daarom dat dit zo’n belangrijk onderdeel is van de opleiding”, aldus organiserend docent Bruno Vandorpe.

Maart 2020

Er wordt in België een algemene lockdown afgekondigd. Australië sluit (later blijkt voor 2 jaar) zijn grenzen voor alle inkomende toeristen. Vier dagen voor de geplande afreis valt de droom van heel wat studenten aan diggelen. Zowel de studenten die afstudeerden in 2020 als in 2021 konden niet op eindejaarsreis.

Australië heropent zijn grenzen in februari 2022

Na 2 jaar komt het verlossende nieuws: Australië heropent zijn grenzen. Het signaal voor docenten Bruno Vandorpe en Martin Vanysacker om hun plannen in sneltempo nieuw leven in te blazen. Op 17 maart 2022 – 2 jaar na datum – vertrekken 38 oud-studenten Landbouw en Agro-industrie van Vives voor ‘hun eindejaarsreis’. Martin, één van de 2 docenten, is ondertussen zelfs op pensioen. Hij gaat graag mee om dit alles te doen slagen. “Australië ligt niet bij de deur. Na 22,5 uur effectief vliegen landen we in Sidney. We pikken er graag enkele van de mooiste bezoeken voor jullie uit.”

Overdekte veemarkt

Wekelijks worden er 2.000 runderen en 15.000 schapen verhandeld in Australië. De aanbiedende veehouders brengen er zowel mager vee als afgemest vee om te verkopen. De aankoop gebeurt door de slachthuizen en/of de feedlots. De afmesting van rundvee en schapen gebeurt op 2 verschillende manieren: afmesting op graslanden en afmesting in de feedlots, waar de voeding hoofdzakelijk gebaseerd is op graan.

Charolais-runderen

We werden ontvangen bij de derde generatie Rosedale. De veehouder heeft 2 verschillende kuddes: de kernfokkerij van 500 hoornloze Charolais-runderen en daarnaast is er de commerciële kudde van zo’n 800 Agnus-runderen. De kernfokkerij kweekt raszuivere Charolais-stieren die in de maand mei als fokstieren te koop worden aangeboden. De afzet is er over heel Australië.

De Charolais-runderen dienen zelfstandig te kunnen kalven. De koeien worden op een oppervlakte van ongeveer 1.600 ha gehouden. De veebezetting bedraagt ongeveer 1 rund per 2,5 ha. De kalveren worden op een leeftijd van 6-7 maanden en een gewicht van 300-350 kg gespeend.

Big, bigger, bigst

Gerrit Kurstjens is in de late jaren 90 geëmigreerd naar Australië. Vandaag heeft hij er een akkerbouwbedrijf van 12.500 ha, waar hij tarwe, gerst, kikkererwten en sorghum verbouwt. Big, bigger, bigst zou een vooroordeel kunnen zijn bij deze cijfers. Wanneer we dieper ingaan op de visie van het bedrijf, merken we echter tal van innovaties op.

Ze onderzoeken ze om veldwerkzaamheden te laten uitvoeren door autonoom werkende tractoren en slagen ze daar ook in. Deze tractoren kunnen tot 24 uur lang autonoom aan de slag op het land. De zaairichting heeft een grote invloed op de evaporatie van het vocht in de bodem. Ook de firma Agrifac doet er geregeld proeven met spot spraying. Aan de hand van cameradetectie slagen ze erin om met 4 tot 5% van de normale benodigde hoeveelheid aan herbiciden plaatselijk het onkruid te bestrijden: een gigantische winst op ecologisch en economisch vlak.

Graanstockage en overslag

De tarwe, gerst en sorghum wordt er in buitengrondopslag bewaard tot het moment van export. 250.000 ton wordt er opgeslagen. Kwaliteitscontroles gebeuren op basis van droge stof, eiwit, bakkwaliteit… De verkoop van tarwe gebeurt op basis van spotprijzen, termijnmarktcontracten…

Slachthuis Fletcher

Het bezoek aan slachthuis Fletcher zal iedere deelnemer zich herinneren. We volgen er het volledige traject van de slacht tot de versnijding, verpakking, inkoeling en verzending. Op dagbasis worden er zo’n 8.000 schapen/lammeren geslacht: 5.000 tijdens de dagshift, 3.000 tijdens de nachtshift.

De werking van waterquota

Het water dat wordt opgepompt uit de ondergrond was in eerdere tijden ongelimiteerd. Dit zorgde toen voor een grote toename van de katoenteelt. Deze teelt vergt heel wat water. Deze tijden zijn nu voorbij. Het toegekende water is nu afkomstig van irrigatiekanalen, aangesloten op grote waterreservoirs. Deze vullen zich in tijden van grote regenval. In Australië is men sterk onderhevig aan de weerfenomenen ‘El Niño’ (sterke droogte) en ‘La Niña’ (hevige regenval). Per tijdsperiode kan een landbouwer zo van 100% tot 0% gebruikmaken van het toegekende water.

Precisielandbouwtechnieken en ‘serreteelt in openlucht’

We bezochten ook een akkerbouwbedrijf dat aan precisielandbouw doet. De combinatie van het gebruik van rijpaden, ploegloos boeren en de opvolging van het aanwezige bodemvocht via sensoren spreekt boekdelen. Een hele Vives-cursus passeert hier de revue…

Later die dag vliegen we noordwaarts naar Cairns. Je voelt er een tropische warmte door de hitte en een zeer hoge luchtvochtigheid. Het verschil in daglengte tussen zomer en winter is heel beperkt. Er is eerder sprake van een droog en een nat seizoen. Het is een totaal andere manier van landbouw. Het voelt aan als serreteelt in openlucht.

Great Barrier Reef

De zondag in Cairns zal voor de rest van ons leven in ons geheugen gegrift staan. We varen zo’n anderhalf uur het zeegat in om dan voor anker te gaan ter hoogte van het Great Barrier Reef. Een dag van snorkelen en duiken (tot zo’n 8 m diep) tussen de koralen, ‘nemo’-visjes… Echt onvergetelijk!

Meer dan een levenservaring

“Het is altijd al onze bedoeling om studenten over muurtjes te laten kijken. Via deze weg zijn ze meer dan een levenservaring rijker. We hopen dit te kunnen herhalen de komende jaren met onze laatstejaarsstudenten”, besluit Martin Vanysacker.

Vives

Lees ook in Onderwijs

Ondersteun duaal leren via bestaande aanbieders, niet via de RTC’s

Actueel Het takenpakket van de Regionale Technologische Centra (RTC’s) uitbreiden met het ondersteunen van duaal leren is geen goede zaak. Wend de voorziene middelen aan om de huidige aanbieders en ondersteuners van duaal leren te versterken. Dat adviseert de SALV in het kader van het voorontwerp van programmadecreet ter aanpassing van de begroting voor 2023.
Meer artikelen bekijken