Veldkeuringen vermeerderingspercelen pootaardappelen

Het Departement Landbouw en Visserij start begin juni met de veldcontroles van de pootaardappelteelten.
Het Departement Landbouw en Visserij start begin juni met de veldcontroles van de pootaardappelteelten. - Foto: LBL

De keurmeesters letten hierbij op de algemene toestand van het perceel, de rasechtheid, de raszuiverheid, de aanwezigheid van plaagorganismen en zieke planten. Op basis van deze vaststellingen kan een teelt voorlopig aanvaard worden voor verdere certificering van de pootaardappelen.

Indien u al zeker weet dat de pootaardappelen van een bepaald perceel na certificering geëxporteerd zullen worden naar een derde land, is het belangrijk de importeisen van het derde land tijdig op te vragen bij de importeur of de officiële autoriteit van het betrokken derde land, en deze tijdig over te maken aan het departement. Zo kunnen eisen inzake veldkeuringen van het derde land meegenomen worden bij de officiële veldcontroles.

Departement Landbouw en Visserij

Meest recent

Meest recent