Departement Landbouw betaalt basisbetaling en premies uit

Het Departement Landbouw en Visserij betaalt op 30 juni 2022 een aantal betalingen aan Vlaamse landbouwers uit.
Het Departement Landbouw en Visserij betaalt op 30 juni 2022 een aantal betalingen aan Vlaamse landbouwers uit. - Foto FVDL

Basisbetaling, premie vergroening en premie jonge landbouwers

Aan de landbouwers die een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend, wordt op 30 juni 2022 een bijkomend saldo betaald van de basisbetaling, de premie voor vergroening en de premie voor jonge landbouwers.

Voor de premie voor vergroening bedraagt het percentage 50,80% van het bedrag van de basisbetaling van de Vlaamse betalingsrechten. Dit is een stijging ten opzichte van het gebruikte percentage bij de betaling van het saldo eind maart (50,76%).

Voor de premie voor vergroening op basis van de Waalse betalingsrechten, werd het percentage iets verlaagd tot 95,2% (in vergelijking met 95,4% bij de betaling van het saldo eind maart).

De top-up voor jonge landbouwers werd bijgesteld op basis van de beschikbare enveloppe. Hierdoor stijgt het steunbedrag naar 138 euro per geactiveerd betalingsrecht (voor maximaal 90 ha). De landbouwers die recht hebben op de premie voor jonge landbouwers, krijgen een bijkomende betaling van 18 euro per geactiveerd betalingsrecht.

Aan de Vlaamse landbouwers die over Waalse betalingsrechten beschikken, wordt de herverdelingspremie uitbetaald. Deze bedraagt 125 euro per ha oppervlakte die in aanmerking komt, net als bij de betaling van maart.

Premie gespecialiseerde zoogkoeienhouderij

De landbouwers die een geldige deelnameverklaring hebben ingediend, krijgen een bijkomend saldo van de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren uitbetaald.

Op basis van het Vlaamse deel van de Belgische enveloppe voor de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en het benutte deel van het totaal quotum van de Vlaamse landbouwers, kon het bedrag per premiegerechtigde zoogkoe opgetrokken worden van 182 euro naar 203,74 euro. Hierdoor wordt per premiegerechtigd dier 21,74 euro bijbetaald.

Voor de premie voor de productie van vleeskalveren kon het bedrag per premiegerechtigd kalf van 8,25 naar 8,45 euro opgetrokken worden, waardoor 20 eurocent extra per kalf kan worden uitbetaald.

Noodzakelijke verlagingen op basisbetaling

Op alle bedragen die 2.000 euro overschrijden, wordt een verlaging van 1,658907% toegepast. Op die manier kan een Europese crisisreserve worden aangelegd en kan een overschrijding van het Europese financiële plafond voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen worden vermeden (financiële discipline).

Om een overschrijding van het budgettair plafond voor de totale rechtstreekse inkomenssteun te vermijden, wordt op alle bedragen een extra verlaging (lineaire reductie) toegepast. Bij de saldobetaling van maart en april bedroeg deze verlaging 2,1%. Omdat ondertussen het grootste deel van de betalingen werd uitgevoerd, kan de overschrijding van de regionale budgettaire plafonds nauwkeuriger worden ingeschat. De verlaging kan teruggebracht worden tot 0,37% voor de uitbetaling van de Vlaamse betalingsrechten en tot 1,6% voor de uitbetaling van de Waalse betalingsrechten.

Als de totale aangevraagde steun voor de basisbetaling, de top-up voor jonge landbouwers, de premie voor vergroening, de herverdelingspremie, de premie voor het behoud van de gespecialiseerde zoogkoeienhouderij en de premie voor de productie van vleeskalveren lager is dan 400 euro, heeft de landbouwer geen betaling ontvangen en werden de betalingsrechten niet geactiveerd. Als dit voor twee opeenvolgende jaren het geval is, verliest de landbouwer zijn betalingsrechten.

In de eerste helft van juli kunnen landbouwers de afrekening met alle detailinformatie over de berekening, op het e-loket van Landbouw en Visserij (www.landbouwvlaanderen.be) terugvinden.

Departement Landbouw & Visserij

Meest recent

Meest recent