Bioveiligheidsenquête nog niet uitgevoerd?

Varkenshouders die de bioveiligheidsenquête nog niet (correct) hebben ingediend, krijgen vanaf 12 september enkele maateregelen opgelegd door het FAVV.
Varkenshouders die de bioveiligheidsenquête nog niet (correct) hebben ingediend, krijgen vanaf 12 september enkele maateregelen opgelegd door het FAVV. - Foto: DGZ

Sinds 1 juni 2021 is de verantwoordelijke van elk varkensbedrijf, ongeacht het aantal dieren, verplicht om zijn bedrijfsdierenarts jaarlijks een risico-enquête te laten uitvoeren en samen een actieplan op te stellen.

Volgens het Koninklijk Besluit van 18 juni 2014 moest de eerste risico-enquête tegen 1 oktober 2021 zijn afgerond. Op de bedrijven die de risico-enquête nog niet (correct) hebben laten uitvoeren zal het FAVV vanaf 12 september de volgende maatregelen toepassen:

- elk vervoer van varkens en varkenssperma naar het bedrijf is verboden,

- de varkens van het bedrijf mogen alleen naar het slachthuis worden vervoerd, met speciale toelating van het Agentschap,

- elke vorm van buitenbeloop is verboden.

Liet je de risico-enquête nog niet uitvoeren, contacteer dan je bedrijfsdierenarts zodat hij dit nog vóór maandag 12 september kan doen.

Liet je de risico-enquête wel al uitvoeren, denk er dan aan om tijdig contact op te nemen met je bedrijfsdierenarts om de volgende risico-enquête binnen de vooropgestelde tijd te laten uitvoeren. De enquête moet jaarlijks worden uitgevoerd met een minimum van 10 maanden en een maximum van 14 maanden tussen 2 opeenvolgende enquêtes. Enkel houders van gezelschapsvarkens worden vrijgesteld van deze verplichting.

FAVV/DGZ

Meest recent

Meest recent