Startpagina Varkens

Bioveiligheidsenquête nog niet uitgevoerd?

Het FAVV laat weten dat ze maatregelen zal nemen bij varkenshouders die hun eerste bioveiligheidsenquête nog niet (correct) lieten uitvoeren.

Leestijd : 1 min

Sinds 1 juni 2021 is de verantwoordelijke van elk varkensbedrijf, ongeacht het aantal dieren, verplicht om zijn bedrijfsdierenarts jaarlijks een risico-enquête te laten uitvoeren en samen een actieplan op te stellen.

Volgens het Koninklijk Besluit van 18 juni 2014 moest de eerste risico-enquête tegen 1 oktober 2021 zijn afgerond. Op de bedrijven die de risico-enquête nog niet (correct) hebben laten uitvoeren zal het FAVV vanaf 12 september de volgende maatregelen toepassen:

- elk vervoer van varkens en varkenssperma naar het bedrijf is verboden,

- de varkens van het bedrijf mogen alleen naar het slachthuis worden vervoerd, met speciale toelating van het Agentschap,

- elke vorm van buitenbeloop is verboden.

Liet je de risico-enquête nog niet uitvoeren, contacteer dan je bedrijfsdierenarts zodat hij dit nog vóór maandag 12 september kan doen.

Liet je de risico-enquête wel al uitvoeren, denk er dan aan om tijdig contact op te nemen met je bedrijfsdierenarts om de volgende risico-enquête binnen de vooropgestelde tijd te laten uitvoeren. De enquête moet jaarlijks worden uitgevoerd met een minimum van 10 maanden en een maximum van 14 maanden tussen 2 opeenvolgende enquêtes. Enkel houders van gezelschapsvarkens worden vrijgesteld van deze verplichting.

FAVV/DGZ

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken