Startpagina Varkens

Bioveiligheidsenquête nog niet uitgevoerd?

Het FAVV laat weten dat ze maatregelen zal nemen bij varkenshouders die hun eerste bioveiligheidsenquête nog niet (correct) lieten uitvoeren.

Leestijd : 1 min

Sinds 1 juni 2021 is de verantwoordelijke van elk varkensbedrijf, ongeacht het aantal dieren, verplicht om zijn bedrijfsdierenarts jaarlijks een risico-enquête te laten uitvoeren en samen een actieplan op te stellen.

Volgens het Koninklijk Besluit van 18 juni 2014 moest de eerste risico-enquête tegen 1 oktober 2021 zijn afgerond. Op de bedrijven die de risico-enquête nog niet (correct) hebben laten uitvoeren zal het FAVV vanaf 12 september de volgende maatregelen toepassen:

- elk vervoer van varkens en varkenssperma naar het bedrijf is verboden,

- de varkens van het bedrijf mogen alleen naar het slachthuis worden vervoerd, met speciale toelating van het Agentschap,

- elke vorm van buitenbeloop is verboden.

Liet je de risico-enquête nog niet uitvoeren, contacteer dan je bedrijfsdierenarts zodat hij dit nog vóór maandag 12 september kan doen.

Liet je de risico-enquête wel al uitvoeren, denk er dan aan om tijdig contact op te nemen met je bedrijfsdierenarts om de volgende risico-enquête binnen de vooropgestelde tijd te laten uitvoeren. De enquête moet jaarlijks worden uitgevoerd met een minimum van 10 maanden en een maximum van 14 maanden tussen 2 opeenvolgende enquêtes. Enkel houders van gezelschapsvarkens worden vrijgesteld van deze verplichting.

FAVV/DGZ

Lees ook in Varkens

“Belgische varkensketen is aaneenschakeling van koninkrijkjes”

Varkens Misschien moet de Vlaamse varkenssector geen angst hebben voor een inkrimping van het aantal varkens met bijvoorbeeld 20%. “Mogelijk maakt dat de sector net gezonder en leefbaarder voor wie overblijft.” Dat was een van de stellingen van Marc Cox van AgriSyst op de Pig Rentability Day in Waregem.
Meer artikelen bekijken