Startpagina Droogte

Afhandeling schadedossiers droogte opgestart

De Vlaamse Regering heeft de droogte tussen 15 maart en 15 september 2020 erkend als ramp. Dat betekent dat landbouwers met teeltschade een tegemoetkoming kunnen krijgen. Navraag leert dat velen wachten op een volledige verklaring en afhandeling van hun dossier.

Leestijd : 1 min

De tegemoetkoming is mogelijk voor landbouwers die minstens 25  % van hun totale teeltareaal verzekerd hebben met een brede weersverzekering. De erkenning vond plaats in 261 gemeenten.

Het zijn moeilijke tijden voor vele landbouwbedrijven en gezien de precaire financiële situatie zou het aangewezen zijn tot een snelle afhandeling en uitbetaling over te gaan. Het betreft immers geleden schade uit 2020. We zijn vandaag 2 jaar verder aldus Bart Dochy (Vlaams volksvertegenwoordiger CD&V)

Bart Dochy stelde enkele schriftelijke vragen over de voortgang van de situatie en volgt de evolutie op. Uit cijfermateriaal van hem blijkt dat er 1.252 dossiers zijn ingediend. Hiervan zijn er slechts 137 afgewerkt op datum van 22 juli 2022. Hij is tevreden dat na een eerdere tussenkomst in februari, de afhandeling nu iets sneller verloopt. “Het is belangrijk voor onze land- en tuinbouwsector dat de geleden schade snel kan worden vastgesteld en afgehandeld.”

Indien men vragen heeft over individuele dossiers kan men de stand van zaken opvragen bij het team rampenfonds per e-mail via rampenfonds@vlaanderen.be of telefonisch via 02/553.50.10.

Bart Dochy

Lees ook in Droogte

Droogtecommissie stelt versoepeling oppompverbod voor

Akkerbouw De Droogtecommissie in Vlaanderen heeft voorgesteld om het verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen, aan te houden. De captatieverboden op de bevaarbare waterwegen in het IJzerbekken en op de Moervaart kunnen wel op de schop, met uitzondering van de plaatsen waar er nog blauwalgen zijn.
Meer artikelen bekijken