Startpagina Varkens

Varkensboeren willen vooral duidelijke regels en toekomstperspectief

Het Varkensloket bestaat 10 jaar en is uitgegroeid tot een vaste waarde. Coördinator Sarah De Smet blikt voor Landbouwleven kort terug en kijkt vooral vooruit. Er ligt nog heel wat werk op de plank.

Leestijd : 3 min

Het Varkensloket werd in 2011 opgericht door de toenmalig minister-president Kris Peeters. De sector had nood aan objectieve informatie, gebracht op het niveau van de varkenshouder, en aan een aanspreekpunt. Die kerntaken is het Varkensloket al die tijd blijven vervullen. Omdat de nood in de pluimvee- en rundveesector dezelfde was, werden naar het model van het succesvolle Varkensloket in het ILVO Living Lab Veehouderij ook een Rundvee- en Pluimveeloket opgericht. De 3 loketten zijn op zoek naar een gemeenschappelijke ondersteunende collega.

“De website (www.varkensloket.be) van het Varkensloket wordt druk bezocht en het aantal lezers van onze nieuwsbrief blijft hoog. We organiseren eigen studiedagen en werken mee aan infomomenten van anderen. Daarnaast werden we al meer dan 850 keer gecontacteerd via mail, telefoon of website met vragen uit de sector. Die komen onder meer van varkenshouders, maar ook van adviseurs, overheid, sectorfederaties, dierenartsen, onderzoekers en burgers. Op basis van de beschikbare wetenschappelijke kennis en praktijkinfo worden de vragen beantwoord. Tot in Nederland hebben we volgers.”

Diverse thema’s

Uit die honderden vragen en andere contacten met de varkenssector volgen dan nieuwe initiatieven. “Vragen kunnen leiden tot een artikelreeks, studiedag, tool of brochure, maar ook tot een concreet onderzoeksproject of nieuwe samenwerking.

Normaal vallen de vragen die uit de sector gesteld worden een beetje stil in de zomermaanden, maar dat was deze zomer niet het geval. Tegen de verwachtingen in gingen die ‘zomervragen’ nu niet over hittestress, waterverbruik of energiebeperking. Daarover werd in de pers door ons en andere spelers al veelvuldig gecommuniceerd. Het ging wel over vrijloopkraamhokken en castratie, over varkens die buiten lopen, over emissiereducerende technieken en over hokverrijking.”

Hokverrijking

“Over hokverrijking hebben varkenshouders heel concrete vragen. Ze willen het goed doen en denken dat ze met alles in orde zijn, tot bij een controle blijkt dat ze toch iets over het hoofd hebben gezien. Dat leidt vaak tot frustraties. Het blijft nodig om daar vanuit het Varkensloket over te communiceren met de juiste informatie.”

Castratie

“Net als in de periode voordat de groepshuisvesting voor varkens ingevoerd werd, voelt de sector aan dat er op nationaal of Europees niveau iets staat te veranderen inzake de castratie van biggen, inzake kraamhokken en inzake het couperen van staarten. Daarom hebben we in een van onze recentste nieuwsbrieven nog eens de huidige stand van zaken inzake castratie in Europa en de huidige uitdagingen in België opgelijst. De varkenshouders willen natuurlijk heel graag weten wat er inzake nieuwe wetgeving op hen afkomt, welke normen dat zullen zijn, wanneer die ingevoerd worden en met welke overgangsperiode… maar op dit moment is er nog niets beslist en moeten we hun het antwoord schuldig blijven.”

Nog veel onduidelijkheid over PAS

Bij het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) en het Varkensloket zijn ze uiteraard niet blind voor de malaise in de sector. Uit een recente contactdag, die het Living Lab Veehouderij op 16 september voor zijn stakeholders organiseerde, blijken nood aan een duidelijk wettelijk kader en aan een toekomstperpectief, rendabiliteit en emissies veruit de belangrijkste uitdagingen te zijn voor de veehouderijsector.

“Er is in de Vlaamse besluitvorming nog veel onduidelijkheid over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Welke impactscore geeft recht op de uitkoopregeling? Als je uitgekocht wordt, wat moet er dan gesloopt worden? Wie kan er straks nog een vergunning krijgen en tegen welke voorwaarden? Die antwoorden kan niemand vandaag geven. Die onzekere situatie is jammer voor een sector die zo openstaat voor ondernemerschap en innovatie, die zo veel knowhow in huis heeft en die zo veel meerwaarde zou kunnen creëren”, stelt Sarah De Smet.

Voorjaarsplannen

Het Varkensloket blijft beide situaties op de voet volgen. Intussen maakt het plannen voor volgend voorjaar. “We willen een studiedag organiseren met ILVO- onderzoeksresultaten over onder andere hittestress, precisievoedering, zeugenconditie en uniformiteit. Alle varkenshouders en stakeholders zijn welkom! Ze kunnen ons bovendien opnieuw bezoeken op Agriflanders in januari.”

Filip Van der Linden

Lees ook in Varkens

"China wil varkensvlees naar Europa exporteren"

Varkens Professor Jonathan Holslag maakt kanttekeningen bij de hoera-berichten over de export van Belgisch varkensvlees en paprika naar China. Er komt volgens hem een clash tussen ons naïeve liberalisme en hun beenharde staatskapitalisme, ook inzake landbouw.
Meer artikelen bekijken