Startpagina Varkens

BePork-onderhandelingen over ‘geboren en getogen’-label vlotten niet

Vlaamse varkenshouders beklagen er zich over dat er wekelijks enkele duizenden biggen uit Nederland naar ons land worden ingevoerd. Een eigen Vlaams ‘geboren en getogen’-label zou een deel van dat probleem kunnen oplossen.

Leestijd : 2 min

Zo’n eigen label zou tevens paal en perk stellen aan het toekennen van het BePork-label aan Nederlandse varkens die in Vlaanderen worden geslacht.

Volksvertegenwoordiger Sofie Joosen (N-VA) trapte in de Landbouwcommissie van het Vlaams Parlement een open deur in door te wijzen op de crisis in de varkenssector. Ze ziet voordeel in het principe van het ‘geboren en getogen’-varken, het born and raised dat het overaanbod aan varkens kan regelen. In andere landen is het principe van ‘geboren en getogen’ een basisvereiste voor het verkrijgen van een kwaliteitslabel. Het zou gaan om 5% van de varkensstapel, wat in de huidige crisissituatie een slok op de borrel kan schelen.

Logische en goede troef

Voor toenmalig landbouwminister Hilde Crevits (cd&v) leek zo’n ‘geboren en getogen’-regel enkele maanden geleden een logische stap. Haar opvolger, minister Jo Brouns (cd&v), zegt dat hij volledig op dezelfde lijn zit. Hij vindt zo’n regel een goede troef om zowel de markt en de aanbodbeheersing in handen te nemen en ook voor de verloning van onze eigen producten.

Net zoals zijn ministeriële voorganger ligt volgens Brouns de keuze echter niet in handen van de minister. De keten is zelf beheerder van het BePork-label. Het is aan hen om eensgezindheid te vinden.

Gesprekken aan de gang

Minister Brouns begrijpt dat deze discussie tussen de verschillende schakels in de keten momenteel bezig is. Hij herhaalt dat het hem een heel logische stap lijkt om varkens die bij ons geboren en getogen zijn, ook als dusdanig te erkennen.

Zowel interpellante Sofie Joosen als haar collega Tinne Rombouts (cd&v) wijzen erop dat de sectorketen inderdaad zelf de beheerder van het BePork-label is. Zij zijn teleurgesteld dat de onderhandelingen daar vastlopen, wat niet in het belang is van onze familiale varkenshouders.

De Vlaamse landbouwminister benadrukt dat hij met de brancheorganisatie BePork zal blijven overleggen om te bekijken hoe men aan de keten kan sleutelen.

Fons Jacobs

Lees ook in Varkens

"China wil varkensvlees naar Europa exporteren"

Varkens Professor Jonathan Holslag maakt kanttekeningen bij de hoera-berichten over de export van Belgisch varkensvlees en paprika naar China. Er komt volgens hem een clash tussen ons naïeve liberalisme en hun beenharde staatskapitalisme, ook inzake landbouw.
Meer artikelen bekijken