Startpagina Varkens

Uitkoopregeling varkenshouders loopt vertraging op

Acht maanden geleden, in februari, werd in het stikstofakkoord een vrijwillige uitkoopregeling voor varkensboeren beloofd. 900 varkenshouders zouden hier recht op hebben. Het is de vraag of de uitbetaling dit jaar nog rond zal raken...

Leestijd : 2 min

In juni klopte de Vlaamse Regering deze uitkoopregeling af voor varkensbedrijven met een impactscore van 0,5% of meer op de omliggende natuur.

Hiervoor werd 200 miljoen voorzien. Maar varkenshouders weten nog steeds niet wanneer de uitkoopregeling van start kan gaan.

Vertraging

“De regeling loopt vertraging op”, moet Vlaams landbouwminister Jo Brouns (cd&v) toegeven aan volksvertegenwoordiger Stefaan Sintobin (VB) die hem daarover in de commissie Landbouw van 12 oktober aansprak.

De verdere timing van het dossier hangt af van het definitieve fiat van de Europese Commissie.

Volgens sommige bronnen zou 25% van de Vlaamse varkensboeren die in aanmerking komen voor deze uitkoopregeling, nu met verlies werken. De stijgende voeder- en energieprijzen hebben daar veel, zoniet alles, mee te maken. Het gaat naar schatting om ongeveer 900 bedrijven, maar minister Brouns kan niet zeggen hoeveel er precies zullen intekenen én hoeveel er zullen voldoen aan de voorwaarden. Omdat landbouwers ook kunnen kiezen voor een gedeeltelijke stopzetting is het niet mogelijk in te schatten over hoeveel varkens het gaat.

Weerbaar

Het gewenste effect zou natuurlijk zijn dat de varkenssector, en bij uitbreiding de volledige land- en tuinbouwsector, economisch een stuk weerbaarder en sterker zou zijn.

Jo Brouns zegt dat hijzelf en zijn voorgangster Crevits nooit de illusie hebben gehad dat met de maatregelen die ze namen alle problemen zouden kunnen opgelost worden. Snel marktherstel en op termijn een transitie in de sector, ook richting een correcte prijsvorming, zullen daartoe heel belangrijk zijn.

Fiscaliteit

Parlementslid Bart Dochy (cd&v) waarschuwt er voor dat het destijds gemaakte ontwerpbesluit voor ogen had om in 2022 nog uitbetalingen te doen. Als dat dit jaar niet meer lukt en het wordt 2023 dan ontstaat er een totaal andere situatie inzake fiscaliteit.

De kans dat nog in 2022 wordt uitbetaald, is heel klein.

De minister treedt de interpellant daarin bij. Brouns zegt dat hij al het mogelijke doet om de zaak zo snel mogelijk geregeld te krijgen maar hij kan geen indicatieve timing meegeven. Hij wil eerst duidelijkheid alvorens hij met de varkenshouders kan werken aan de uitkoop- of opkoopregeling.

Fons Jacobs

Lees ook in Varkens

Meer artikelen bekijken