Startpagina Droogte

Tijdelijk onttrekkingsverbod opgeheven in Limburg

De droogtetoestand in Vlaanderen is verder verbeterd. Daarom heeft de Droogtecommissie besloten om in de provincie Limburg het beheerniveau voor droogte af te schalen van niveau 2 (code oranje) naar niveau 1 (code geel).

Leestijd : 2 min

De neerslag van afgelopen weken heeft voor een tijdelijke stijging van afvoeren en waterpeilen van de bevaarbare waterlopen gezorgd, de laatste dagen zien we door de beperkte neerslag op de meeste locaties terug dalingen van peilen en afvoer, er is nog geen structureel herstel.

Ook op de onbevaarbare waterlopen treden (tijdelijke) stijgingen van debiet en waterhoogte op. Voor een aantal van deze waterlopen, voornamelijk in de zuidelijke helft van Vlaanderen, worden de ecologische minimumdebieten echter nog steeds niet gehaald.

De grondwaterstanden zijn wel verder gestegen. De situatie is verbeterd ten opzichte van 14 dagen geleden, maar de grondwaterstanden zijn zeker nog niet op een normaal niveau voor deze tijd van het jaar.

De waterkwaliteitsproblemen als gevolg van de droogte zijn stelselmatig aan het reduceren. Ook de blauwalgen zijn op een aantal locaties verdwenen.

Drinkwatervoorziening gewaarborgd

De drinkwatervoorziening blijft gewaarborgd. Het Maasdebiet blijft nog voldoende hoog (verantwoordelijk voor ca. 40% van de drinkwaterproductie in Vlaanderen) waardoor de toestand van de drinkwatervoorziening normaal blijft. Ook de verbruikscijfers zijn momenteel zeer laag.

Ook in de provincie Limburg is de toestand verder verbeterd in vergelijking met 2 weken geleden. De peilen van de waterlopen hebben in het algemeen ook een stijgende trend. Daarom heeft het provinciaal droogteoverleg geadviseerd om het tijdelijk onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen, dat bij besluit van 15 juli 2022 door de gouverneur werd ingevoerd, op te heffen vanaf vrijdag oktober 14 oktober 2022.

Welke maatregelen blijven wel van kracht?

Het permanent onttrekkingsverbod op de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen, ingevoerd op 1 januari 2022, blijft van kracht net als de onttrekkingsverboden die omwille van de blauwalgproblematiek van kracht zijn op enkele locaties in Limburg en op de Kempense kanalen.

Provincie Limburg

Lees ook in Droogte

Perikelen rond drinkwaterproductie en waterbeperking

Droogte De vereniging van Belgische en Nederlandse drinkwaterbedrijven die Maaswater gebruiken als bron van drinkwater (RIWA-Maas) roept op om de waterkwaliteit van de rivier, zeker tijdens de lage waterstanden, beter en strenger te bewaken.
Meer artikelen bekijken