Startpagina Melkvee

Duitse zuivelsector dekt voor het eerst productiekosten met inkomsten

Uit cijfers van het Duitse Bureau voor Rurale Sociologie en Landbouw blijkt dat de Duitse productiekosten in juli 2022 47,31 cent/kg bedroegen, terwijl de gemiddelde melkprijs voor dezelfde periode 55,04 cent/kg bedroeg. Voor het eerst sinds de publicatie van deze berekeningen werd uiteindelijk een kostendekking bereikt in de Duitse zuivelsector.

Leestijd : 2 min

De trend ontstond al in april 2022. Sindsdien zijn de producentenprijzen alleen maar verder gestegen. Toch heeft dat niet geleid tot een significante toename van de melkproductie. Het melkvolume daalde in juli 2022 zelfs ten opzichte van juli 2021. Dat is te wijten aan het feit dat kostentekorten de afgelopen jaren de norm zijn geweest.

Tabel 1: De evolutie van de Duitse melkproductiekosten van 2014 tot juli 2022.
Tabel 1: De evolutie van de Duitse melkproductiekosten van 2014 tot juli 2022. - Bron: BMEL - European Milk Board

Nu nog op lange termijn

De melkproductie heeft stabiele prijzen op lange termijn nodig die voldoende winst mogelijk maken, naast een kostendekking die een eerlijk inkomen voor producenten omvat. Dat is de enige manier om de ineenstorting van de productiestructuur te stoppen en het mogelijk te maken om opnieuw jongeren naar de sector te trekken.

Beleidsmakers moeten actie ondernemen om te zorgen voor een stabiele productiestructuur en zo ook voor voedselzekerheid in de EU. Zo hebben we nood aan randvoorwaarden zoals sterke producentenorganisaties in alle zuivelfabrieken, crisisinstrumenten, een sociaal duurzaam GLB en eerlijke contractvoorwaarden.

Kostendekking geldt niet voor hele EU

Nog niet overal in de EU krijgen melkproducenten kostendekkende prijzen, en daarom is het des te belangrijker om actie te ondernemen. In Frankrijk bedroegen de producentenprijzen voor juli slechts 44 cent/kg, ondanks de enorme kostenstijging. In dergelijke omstandigheden is ecologische en duurzame landbouw niet mogelijk, ook al is dat zeer belangrijk.

European Milk Board (EMB)

Lees ook in Melkvee

Meer artikelen bekijken